hits

Nå må norske ledere våkne

kommentarer

Høstens #metoo-debatt har for alvor vist at det er behov for å rydde opp i alkohol-debatten. Nå må norske ledere ha fått nok kjøtt på beinet til å innse at det er bedre å forebygge enn å reparere.

Av Hélène A. Formo, student og kommunikatør

En trenger neppe å være spesielt klarsynt for å tenke seg at mange norske menn (og noen kvinner) sliter med nattesøvnen for tiden. #Metoo-debatten har for lengst avslørt at det har hersket en ukultur som knapt tåler dagens lys i mange virksomheter både i privat- og offentlig sektor. Kjente og mindre kjente navn knyttes til maktmisbruk, seksuelle krenkelser og annen grenseoverskridende atferd en skulle tro ikke hørte hjemme i små og store virksomheter og aktører som utad flagger verdier som fellesskap, samhold og likeverd. Nå letes det med lykt og lupe i det ganske land for å finne frem eksempler på dem som har gått over streken. Og mens denne jakten pågår ligger nok mange søvnløse i den norske vinterkulden og lurer på om de er nestemann som får lyset på seg. 
 

Olav Thon hardt ut mot #Metoo: - Jeg synes det er en farlig utvikling

Promotion med annonselenker Olav Thon har vært daglig leder i 76 år, men har aldri opplevd problemer med seksuell trakassering i sine selskap. - Så vidt jeg vet har ikke Olav Thon-gruppen vært rammet av sånne tilstander i det hele tatt, sier Olav Thon (94), forretningsmann og eiendomskonge, til Nettavisen.

En av utfordringene i #metoo-debatten er jo at det ofte ikke finnes noen fasitsvar på hvor grensen går for hva som kan oppleves som grenseoverskridende atferd. En person kan oppleve seg krenket lenge før jussen slår inn. Og det skal respekteres! Trår du over grensen kan det få konsekvenser. Heldigvis! For vi lever i et samfunn der likeverd er en av de viktigste bærebjelkene. 

 

Girl holding note paper with Me Too hashtag , anti sexual harassment social media campaign
Foto: Istock

Dyrere å reparere enn å forebygge

I #meto-debatten kan det se ut som om noen norske samfunnstopper har glemt dette. Det er avslørt en ta-seg-til-rette holdning som er helt uforståelig. Når det så i mange av sakene skyldes på inntaket av alkohol, mener jeg at det for alvor må settes av langt flere ressurser i arbeidet med å skolere norske ledere i viktigheten av å forebygge. Forhold på jobben som resulterer i sykemeldinger, mistrivsel, høy turnover og annet koster samfunnet store summer hvert år. 
 

Kan #metoo virkelig gjøre en forskjell?

Er du en av dem som mener at #metoo-kampanjen begynner å bli i drøyeste laget? Tenker du at dette har gått for langt, nå som hodene til samfunnstoppene ruller i et tempo som gir assosiasjoner til giljotinen under den franske revolusjonen?

I tillegg kommer alle omkostningene som ikke måles så lett i kroner, som tap av sosialt nettverk, familie og ikke minst omdømme. Mye av dette kan unngås ved et godt fokus på forebygging. Som ledere er vi drillet i å utarbeide planverk for hvordan vi skal håndtere ulike forhold med ansatte, men høstens avsløringer viser at det mange steder sviktes grovt når det gjelder å ha, eller i allefall iverksette, en klar ruspolicy på jobben. Behovet er tydeligvis overmodent for at en må tørre å diskutere hvor det skal være greit å ha alkoholfrie soner i samfunnet. 

 

Utarbeide en ruspolicy

Arbeidsplassen og sammenkomster i regi av politikk og andre arenaer der ulike aldersgrupper, kjønn og ulike maktforhold samles, bør være en selvfølgelig alkoholfri arena. Som leder må du være bevisst på din rolle som forbilde, spesielt i omgang med yngre og mer sårbare ansatte. Du har ikke bare en juridisk, men også en etisk plikt, til å etterse at dine ansatte har trygge og forutsigbare rammer når du arrangerer ting i jobbregi. Spør deg selv hvilken kultur du ønsker å ha på arbeidsplassen din. Og involver gjerne de ansatte i dette arbeidet. Utarbeide en plan og invester tid og ressurser i å bygge en kultur der du og dine ansatte har en god og tydelig ruspolicy. Jeg lover deg at du vil sove mye bedre om natten!