hits

Klart vi skal måke sykkelveiene

Av Eivind Trædal, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne 

Oslo har fått store snømengder det siste døgnet. Det største snøværet på flere år. De store nedbørsmengdene byr på store utfordringer. Busser står, det er vanskeligere å forsere fortauene, og det er mer utrygt å kjøre bil. Kontrasten er allikevel stor til tilstanden i 2015, da all kollektivtransport sto stille, og vogntog blokkerte trafikken på flere av innfartsårene i byen.

På denne tida blei fortau og særlig sykkelveier nedprioritert. Sykkelveiene fikk rollen som snølager. I 2018 er tilstanden en annen. Vi slapp både massive nedstengninger av kollektivtransporten og blokkering av veiene, og i stedet for å fylle opp sykkelveier med snø, har vi rydda dem. Også fortau har blitt rydda etter en ny standard.

Alt tatt i betraktning, er det grunn til å sende en varm tanke til de flinke ryddemannskapene, og sukke over værgudene som setter oss på prøve. Vi har hatt utfordringer både med kollektivtrafikken, sykkelveiene og ikke minst fortauene, men jeg vil påstå at prøven er bestått med bedre standpunktkarakter enn under forrige byråd. Allikevel mener Jan Petter Sissener (eller er det Jarle Aabø?) at byrådet står til stryk. Han mener at brøyting av sykkelveier går på bekostning av de gående.

Les her: Gående taper stort på byrådets sykkelveier

Dette er en merkelig kritikk, siden Byrådet i Oslo i høyeste grad tar utfordringa på alvor, ikke bare i ord, men i handling. Vi har utvida budsjettene til vinterdrift av fortau og sykkelveier med 30 %, og økt standardene både for rydding av fortau og sykkelveier. Fortau skal nå ryddes ved tre centimeter snøfall innen fire timer, og ikke ved fem centimeter snøfall innen åtte timer, som var den gamle standarden. 

Det er viktig å prioritere opp snørydding, særlig siden klimaendringer bidrar til økte nedbørsmengder i byen både sommer- og vintertid. Den nye standarden innebærer også at hovedsykkelveinettet skal holdes like ryddig som bilveienem noe som er til stor glede for oss vintersyklister. Bymiljøetaten melder at det ikke har vært så mange maskiner i arbeid med snørydding på flere tiår, og de 300 dyktige ansatte har jobba på spreng for å sikre framkommelighet i byen. Det er et imponerende stykke arbeid når 30-40 cm snø faller på kort tid.

Begrunnelsen for at sykkelsatsinga går på bekostning av rydding av fortau er mest anekdotisk. Enkelte steder kan folk melde om at sykkelveier har blitt bedre rydda enn fortauene. Det er nok mange grunner til at enkelte sykkelveier har vært raskere reine for snø, og at mange fortau har vært glatte i vinter. Været er en av de. Og som Sissener selv er inne på, brukes salt bare på bil/bussveiene og prioriterte sykkelveier (altså hovedsykkelveinettet), men ikke på fortau, noe som gjør at det er vanskeligere å bli kvitt holka.

Salt er dårlig både for miljø, husdyr, klær og kjøretøy, og De Grønne har vært forkjempere for mindre saltbruk vinterstid i mange år. Derfor jobber kommunen nå med å finne gode alternativer til salt. Denne vinteren prøver vi ut et miljøvennlig alternativer utvalgte steder. Dette vil også gjøre det lettere å holde fortauene frie for is.

Det er også mange områder der forskjellige kontraktører jobber på forskjellige stykker av veien, eller der sykkelveien er en del av bilveien, slik at sykkelvei, vei og fortau brøytes til forskjellig tid. Det betyr ikke at fortau prioriteres ned. Men i den grad fortau er for dårlig rydda, eller kontrakter ikke har blitt overholdt, så må vi så klart ta tak i det. Bymiljøetaten gjennomfører daglige stikkprøver, og følger tett opp disse kontraktene. Kommunen lytter også til innspill via www.bymelding.no , der innbyggerne kan gi beskjed dersom områder ikke har blitt rydda.

Ikke noe byråd vil nok kunne klare å hindre alle problemer når byen rammes av store nedbørsmengder. Men et relevant spørsmål er hvordan gatene hadde sett ut om det forrige byrådet ennå styrte byen. Det kan vi heldigvis finne ut av ved å lese Høyres alternative budsjett for 2018. Der kutter de kraftig i budsjettet til Bymiljøetaten, som har ansvaret for brøyting. Vår tankegang er annerledes: i stedet for å sette myke trafikanter opp mot hverandre, vil vi ha bedre forhold for alle som reiser i byen.

På ekstreme dager er det utfordrende for brøytemannskapene å få jobben gjort. Disse dyktige folka ville hatt mindre ressurser, og jobba etter mindre ambisiøse mål om det ikke hadde vært for et nytt byråd som ønsker bedre forhold, ikke bare for bilistene, men også for de gående og syklende, når snøen laver ned.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar