hits

Politiet må slutte å pågripe rusbrukere

Vi bør umiddelbart gå i gang med å trappe ned krigføringen mot rusbrukerne, mener artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX

Av Simon Osen, rusreformist

Et viktig prinsipp innenfor førstehjelp bør brukes i narkotikakrigen.Vi må redde de mest skadede før vi «redder» de som skriker høyest.

I diskusjonen om fortsatt prioritering av å påtale og bøtelegge rusbrukere med straffelov, er det politiet som skriker høyt. Rusbrukere ligger med brukket rygg og puster såvidt. Politiet klarer ikke legge fra seg dette frivillig. De trenger hjelp til å prioritere bedre.

En liten gruppe norske politimenn som vil avslutte vår lokale versjon av narkotikakrigen ble nylig stiftet. De ønsker ikke å bruke ressurser på å ta bruk. De vil ha avkriminalisering av bruk og besittelse.

Store diskusjoner om sentralisering av politiressurser foregår. Det sedvanlige spørsmål «om norsk politi trenger flere ressurser» blir tatt opp.

En viktig diskusjon glimrer med sitt fravær: hva norsk politi bør nedprioritere.

Politi og helsevesen kan ikke styrkes med penger alene

Økonomiske driftsforhold for politiet kan ikke reduseres til å kun handle om det positive budsjett.  Et helsevesen kan ikke forbedres alene via å injisere penger. I vurderingen av norsk politi sitt økonomiske rammeverk er det mye fokus på å be om penger og for lite fokus på å spørre spørsmålet: «Hva skal kuttes?»

Les også: Ettervern, eller livet om du vil

Personalpolitikken, hvordan vi bruker våre fagfolk samt prioriteringer, blir vel så viktig. Tillater vi oss en sammenligning med helsevesenet så forstår vi at dette er en vanskelig diskusjon som politiet som fagfolk ikke kan, eller bør ta alene. 

Simon Osen

Bruk og besittelse av narkotiske midler er forbudt etter legemiddelloven. Nesten alle våre «narkotiske» rettssaker og påtale løst utenfor domstolene, går på dette. Det er her mye unødvendig pengebruk foregår. Å bruke to patruljebiler i helgene (som minst må utgjøre fire politifolk) på å ta brukere på en fest, høres kanskje lite ut for noen. Men er det lite når politifolk er sentralisert vekk fra distriktene?

Les også: Marthe (17): - Jeg skjønte jeg var narkoman da jeg injiserte heroin som 14-åring

Svak argumentasjon

Argumentasjonen til politiet for å fortsette slik prioritering er svak. Det er lite bruk av norsk statistikk og rettsfakta fra de politifolk som offentlig forsvarer det å fokusere på bruk og besittelse. De foretrekker å snakke om amerikanske tall som er lite overførbare til norske forhold.

Når Jan Erik Bresil, den nåværende synlige representant for NNPF (Norsk narkotikapolitiforening), avdelingen i politiet som vil fortsette narkotikakrigen, skal skrive om hvordan forbudslinjen har faglig støtte, settes det opp som en undertittel uten å noen gang begrunne det.

Bare to dager etter at ledende norske rusforskere (Waal/Mørland/Clausen) 5. Oktober skriver: «Vi mener imidlertid ikke at forskningen støtter kriminalisering av rusmiddelbruk med tiltale og straff etter straffeloven. Det er en selvfølge at vi bør se til Portugal som har avkriminalisert bruk og besittelse til eget forbruk.»

Det mange velger å tro på, er følgekriminalitet. Ulovlig status på populære rusmidler skaper incentiv for sort marked. Organiserte kriminelle «diversifiserer porteføljen» gjennom inntekter fra omsetning av illegale midler. Våpen, trafficking, korrupsjon. Alt kan tenkes styrket av penger fra omsetning av illegale rusmidler.

OSLO, Norge 20160927.Politiet i arbeid. Arrestasjon. Håndjern som blir satt på hendene til en person. NB! Modellklarert til redaksjonell bruk.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
- Argumentasjonen til politiet for å fortsette å pågripe rusbrukere er svak. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hasj som melkeku

Et kjent sitat fra hasjkriminelle i Danmark: «Hasj er melkekua vår.»

Påstandene om følgekriminalitet kan ikke dokumenteres. Det er i tillegg synlig at å ta brukere ikke gir de resultatene for hverken samfunn eller enkeltmennesker som politiet strør sukker på. Alle som er opptatt av rasjonell styring av politiressurser bør få øye på dette problem. Nye midler til dårlige prioriteringer bør nektes, og vi bør umiddelbart gå i gang med å trappe ned krigføringen mot de mest skadde: rusbrukere.

Les også: Drugtest: Politiets nye testmetode fører til flere anmeldelser for ruskjøring

Norsk politi bør ta noen samtaler med britisk politi. Det britiske politi har innenfor sine fullmakter, gitt politiske signaler om at de vil nedprioritere å ta bruk. Det er ikke viktig.

Hvis en stoffbruker ikke sjenerer omstendighetene aktivt, blir de ikke jaktet på av politiet. Kun ved ordensforstyrrelser, tyveri, vold og lignende uakseptabel atferd. Rusproblemer og avhengighet blir negativt forsterket gjennom varetekt, bøter og fengsel. Bøter for bruk har mistet sin politiske støtte og er ikke forsvart av norsk narkotikapolitiforening.

La oss derfor begynne å stoppe praksisen innenfor den adgang vi faktisk har.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar