hits

Hva betyr det egentlig å være en godt integrert muslim?

Skrevet av: Samatar Hussein (19), samfunnsdebattant og kulturell brobygger hos PMV

Man hører stadig at integreringen ikke fungerer som den skal når det gjelder muslimer. Men spørsmålet er da: Hva betyr det å være godt integrert i utgangspunktet? Er man en godt integrert norskmuslim når man har en jobb, kan norsk og er en skattebetalende, lovlydig borger eller er det slik at det i praksis kreves mer av muslimer? Og om det er slik at kriteriene for å være en integrert muslim er mer omfattende enn som så, så reises et mer betimelig spørsmål. Er det positivt for mangfoldet i landet at det er slik, og bidrar det til et bedre samfunn for alle?

Er det nok å være en lovlydig borger i arbeid?

Man liker å tro at å være et givende medlem av samfunnet er det som trengs for å bli regnet som et individ som har innlemmet seg i samfunnet, men tilsynelatende så er det ikke alltid slik. Ansettelsen av nikab-kledde Leyla Hasic ble den utløsende årsaken i kontroversen som omhandlet tilbaketrekningen av statsstøtten til Islamsk Råd Norge. Jeg mener personlig at Hasics ansettelse ikke kan brukes som årsak for å kritisere IRN, og det er en del grunner til det. En av dem er at IRN manifesterte de ulike måtene muslimer velger å praktisere islam på når de ansatte nikab-kledde Hasic.

 

Niqab bør forbys på offentlig plass

Norge bør si klart fra om at vi ikke ønsker heldekkende plagg som dekker ansiktet - hverken i skolen eller i det offentlige rom. For første gang i historien deltok en niqabkledt kvinne i NRK Debatten.

Muslimer er ikke en homogen gruppe med én måte å praktisere islam på, og derfor har IRN et ansvar for å manifestere disse ulikhetene i deres organisasjon nettopp fordi de skal fungere som en paraplyorganisasjon for alle muslimer i Norge. På grunn av denne avgjørelsen så har IRN fått min respekt.

Leyla Hasic er en muslimsk kvinne som tar del i arbeidsmarkedet og som er en lovlydig borger. På denne måten er hun godt integrert i samfunnet, men tilsynelatende så er ikke det nok med tanke på den ovennevnte hendelsen. Denne saken setter lys på et problem som jeg ikke ofte ser på dagsorden, nemlig at politikere gir inntrykk av at sann integrering kun kan komme som et resultat av at individet som skal bli integrert først må forlate sitt verdisett for å få en plass i samfunnet uten å bli marginalisert.

Bryter med Islamsk Råd etter ansettelsen av Leyla Hasic

Norges største muslimske trossamfunnet velger i kveld å melde seg ut av organisasjonen.

Er snikassimilering den beste veien videre?

Når en kulturell, religiøs eller etnisk minoritet må legge fra seg sine tankesett og verdier for å bli en del av storsamfunnet så mener jeg uten tvil den korrekte begrepsbruken for det er assimilering og ikke integrering. Opplevelsen mange muslimer desverre sitter igjen med etter at statsstøtten til IRN ble trukket er at den nåværende regjeringen verken tolererer eller respekterer at muslimer skal få lov til å uttrykke seg selv på en måte de selv vil ? så lenge det ikke kommer til skade for andre, som for eksempel måten de velger å kle seg på.

Snikassimilering fører med seg et klima av mistillit

Når regjeringen og lovgivere i praksis fremmer forslag som har som mål å frata muslimer en rett som betyr mye for dem og som hvis praksis ikke fører til noe skade hos noen - som å forby nikab for eksempel - så er det med på å plante et frø av mistillit hos norsk-muslimer, som kan spire seg ut til regelrett forakt for landets maktinstanser. Denne følelsen er ikke noe som begrenser seg til muslimer.

Enhver hadde følt dette om rollene var reversert.

Oppsiktsvekkende rapport om innvandrere i Norge

Jo lengre innvandrere bor i Norge - desto mindre integrert blir de.

En slik utvikling er ikke sunn for Norge

Det er gitt at det ikke er en sunn utvikling for den norskmuslimske befolkningen. Men et slikt klima er også skadelig for utviklingen av Norge. For at enhver stat skal fungere så bra som mulig så kreves det at alle borgere er med på å gjøre tilværelsen så bra som mulig for alle. For økonomisk framgang så innebærer det at alle skal gjøre sin del for samfunnet.

Men slik patriotisme er kun mulig å inspirere alle til, når alle medlemmene i samfunnet føler seg som en del av samfunnet i utgangspunktet. Og det krever tillit.

#integrering #muslim #norskmuslim #assimiliering

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar