hits

Selvkritikk på overtid, HRS!

kommentarer

Av: Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant og Høyres innvandringspolitiske talsperson

I statsbudsjettet for 2018 foreslås det å fordele vel 24 millioner kroner til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet. Human Rights Service (HRS) er ett av disse miljøene som foreslås tildelt midler. HRS? nyeste prosjekt om å dokumentere hva som faktisk skjer i Norge, har skapt bølger. Folk oppfordres her til å sende bilder for å dokumentere at islam i økende grad dominerer det offentlige rommet.

Dette er ikke første gang HRS er i hardt vær. Organisasjonen har blitt anklaget for å bruke ufine og uetiske arbeidsmetoder i arbeidet ved flere anledninger. De har blant annet blitt anmeldt av forfatter Amal Aden for brudd på arbeidsmiljøloven, krenkende påstander og ulovlig overvåkning.

Flere har tatt til orde for å stoppe statsstøtten. Hensikten med at staten støtter organisasjoner på integreringsfeltet er grovt sett at disse skal medvirke til økt deltagelse i, og gi økt tillit til samfunnet. På samme måte skal organisasjonene bidra til å spre kunnskap om mulige utfordringer og være en kilde til alternativ kunnskap.

Jonas Gahr Støre spurte i trontaledebatten statsminister Solberg om støtten til HRS faller under disse kriteriene. Statsministerens svar var at vi gjerne kan diskutere hva denne organisasjonen gjør, men at vi da også bør diskutere om vi bare skal finansiere de organisasjonene som vi er enige med.

Må tåle å bli krenket. Ytringsfriheten omfatter også uttalelser som vi oppfatter som kontroversielle, støtende eller sjokkerende. Staten skal legge til rette for en åpen og opplyst samtale, men vi må faktisk tåle å bli krenket i et demokratisk samfunn.

Dokumentasjonsprosjektet om islams dominans av det offentlige rom i Norge kom etter at forslaget til statsbudsjett var ferdig. Bildeprosjektet er diskutabelt fordi det blant annet kan stilles spørsmål om prosjektet er et brudd på åndsverksloven. Det er også et spørsmål om bildene kan oppfattes som en hatefulle ytring. Hatefulle ytringer bruker språklige og visuelle virkemidler som fremhever negative holdninger og oppfatninger basert på etnisitet, religion og seksuell orientering.

Storhaug tok i helgen litt selvkritikk for bildebruken - det var på høy tid. Uansett så får andre ta seg av det juridiske, men min oppfordring til Hege Storhaug og HRS er uansett å droppe hele bildeprosjektet.