hits

Parkeringsforslag på ville veier

Tidligere sto det parkert biler på Fridtjof Nansens plass utenfor Oslo rådhus. Foto: Maria Schiller Tønnessen/Nettavisen

Av Harald Jachwitz Andersen, direktør i Hovedorganisasjonen Virke

Når Oslo skal få nye parkeringsnormer må tiltakene gjøre byen bedre og mer miljøvennlig - og ikke motsatt.

Byrådet skal vedta nye parkeringsnormer for Oslo. Forslaget har vært på høring. Et miljøvennlig og grønnere byliv krever en kunnskapsbasert politikk. Gode analyser som får fram faktiske konsekvenser av tiltakene etterlyses.   Virke frykter at mange innbyggere og politikere i Oslo ikke har fått øynene opp for hva man legger opp til. Det er spesielt uheldig at konsekvensene av å kreve «tett-by-norm» for knutepunkter i ytre by utenfor ring 3 ikke er forstått og beskrevet på en ordentlig måte. Virke advarer derfor sterkt mot å innføre de nye parkeringsnormene som foreslått.

Hindre omstilling og næringsutvikling

Det er foreslått å redusere det parkeringstilbudet næringsvirksomheter kan ha for nybygg, og etter ombygging og bruksendringer med 67 til 92 prosent. Reglene gjelder alle typer biler, også el-biler.  Våre beregninger viser at reduksjonen for detaljhandel, industri og verksted og kontor er over 70 prosent, for kino og teater over 80 prosent, mens reduksjonen for hotell, restaurant, kirke- og forsamlingslokale, samt bilverksted er over 90 prosent i ytre by. Selv Energigjenvinningsetaten skriver i sitt høringssvar om forslaget at det «vil kunne medføre sterkt redusert effektivitet med påfølgende merkostnader for drift av industrianlegg generelt, og Haraldsrudanlegget spesielt».  Vi ser ellers at flere bydeler uttrykker sin bekymring for blant annet økt press på gateparkering lokalt.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Les også: Oslo kommune kjøpte 24 parkeringsplasser til 450.000 per stykk

Skaper mer kjøring

Oslos styrende politikere må holde tunga rett i munnen. Her foreslås tiltak som bommer på egne miljømål. Transportøkonomisk institutt og Plan- og bygningsetaten vet at slike tiltak vil ha lite effekt på kjøringen.

Virke, som TØI, mener parkeringsbegrensninger knyttet til kontorarbeidsplasser vil ha effekt fordi vi må reise til jobben uansett. For handelsreiser er det annerledes. Man reduserer ikke kjøring til butikk ved å fjerne mye parkering noen steder. Handelen kan ikke velge reisemåte for kundene. Når butikken i nabolaget blir for upraktisk, er det greit å reise litt lenger for mange. Analyser av folks handlemønster levner ingen tvil om det. En gjennomsnittlig handlepose fra en dagligvarebutikk uten parkering har en verdi under 100 kroner, mens «kjøpesenterposene» ligger på det tredobbelte. Dermed vil en utvikling med storhandelskonsepter og med lettvinte parkeringsfasiliteter på steder med dårlig kollektivdekning i og utenfor Oslo forsterkes, mens gatebildet ellers blir gråere.

Les også: Alle som jobber i sentrum, skal nektes å bruke bil, men ikke Stortinget og Oslo kommune

Harald Jachwitz Andersen

Barriere mot modernisering og miljøomstilling

Oslos byråd har også ambisjoner om fortetting og boligprosjekter langs t-banens stasjoner. Vi ser nå at parkeringsbegrensningene vil blokkere gode prosjekter fordi de de ikke kan gjennomføres som forutsatt. StorOslo Eiendoms planer for Karlsrud Senter og Norgesgruppen Eiendoms planer for Tåsen nærsenter er helt konkrete eksempler hvor forslaget vil blokkere for gode prosjekter.

Les også: Miljøpartiet byttet ut parkeringsplasser med blomsterkasser

Forslaget har derfor dobbel negativ effekt: Folk kjører lengre enn nødvendig for å handle, og planlagte satsinger i mer miljøvennlige lokaler står i fare når tilgjengeligheten reduseres så mye.

Lite gjennomtenkt parkeringspolitikk vil slå negativt ut for næring, arbeidsplasser, lokalmiljø og klima. Vi håper Oslos politikere vil se på parkeringsnormene på nytt, på et bredere transportfaglig og næringspolitisk grunnlag. Samarbeid og kunnskap er nødvendig. Vi bidrar gjerne.                                                 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar