hits

Ansvarsløse foreldre?

Protected Sex Condom Infection Aids Illness Contraception Health Care Concept

Av Ann Jeanette Heitmann, familieterapeut og firebarnsmor med barn i tenårene. Står bak Foreldrebloggen på www.samtaleverkstedet.no 

Hva er årsakene til situasjonen, slik den har blitt beskrevet i mediene den siste tiden, med ungdom som ifølge politiet har en «grenseoverskridende seksuell adferd»? Er det foreldre som har ansvaret? Eller er det lærere og helsesøster som ikke har gjort jobben sin? Er det sosiale medier? Ungdom som ikke kan oppføre seg?

Les også: - Mange av jentene tenkte ikke på overgrepet som «ekte» voldtekt

Jeg mener årsaken ligger i kombinasjonen usikre foreldre, et mediesamfunn som flommer over av sex, lærere og helsesøstre som ikke snakker om verdier og grenser i all sin iver etter å informere og dele ut kondomer, og ungdommers behov for å tøye grenser, teste ut sin seksualitet og deres umodne hjerne? ? altså en komplisert kombinasjon, som vi voksne må ta ansvar for.

Bak historiene om ungdom som opplever krenkelser som voldtekt, deling av intime bilder osv. sitter det ikke bare ungdom, men også fortvilte foreldre som både ønsker og kan være til uvurderlig støtte og hjelp hvis de bare får muligheten.

Det skjer store endringer i hjernen når barn kommer i puberteten. Disse endringene gir fantastiske muligheter for læring, men de er også årsaken til ungdoms manglende evne til blant annet risikovurdering. Ungdom er sårbare og de trenger tett oppfølging av voksne.

Det er vi voksne som må ta ansvaret for den situasjonen som vi når ser hos ungdom. Vi må ta ansvar for deres psykiske helse og vi må ta ansvar for å hjelpe dem til å navigere i et komplekst mediesamfunn med uendelige muligheter. Det er krevende.

Les også: Sex-spørsmålene norsk ungdom lurer mest på

Det er lærere og helsesøstre som har tatt hovedansvaret for seksualundervisningen for barn og unge. Mange foreldre opplever det både vanskelig og ubehagelig å snakke med sine barn om seksualitet. Seksualundervisningen i skolen dreier seg om praktiske beskrivelser og informasjon og tar i for liten grad opp de psykiske aspektene knyttet til seksualiteten.

Ann Jeanette Heitmann

Hvem snakker med barn og unge om grenser? Hvem snakker med dem om menneskeverd og respekt for de grenser andre setter for seg selv? Hvem snakker om seksualiteten som noe vakkert som skjer mellom to mennesker som er glad i hverandre og som respekterer hverandre? Hvilke sterke følelsesmessige forhold som oppstår når seksuell nærhet blir en del av livet?

For snever undervisning fra både lærere og helsesøster, manglende formidling av verdier og refleksjon omkring de følelsesmessige konsekvensene fra foreldre, kombinert med det sex-fikserte språket vi ofte ser i ulike medier og bruk av pornografi som ideal, er viktige deler av årsakene til den seksualiserte adferden vi ser hos unge i dag.

Ungdom har til enhver tid tøyd grenser. Kombinasjonen sex i ung alder, mulighetene for filming og deling, en hjerne under «ombygging», med begrenset evne til risikovurdering er det ser vi konsekvensene av nå.

Ungdom formidler at de er redde for å dele opplevelser med sine foreldre fordi de frykter konsekvenser i form av skuffede og sinte foreldre. Foreldre trenger støtte og veiledning. Dette må tas på alvor i form av flere tilbud om kurs og veiledning for ungdomsforeldre.

Det blir vanskelig for ungdom å navigere når voksne ikke tør være tydelige eller inviterer til en god felles refleksjon og bevisstgjøring omkring problemstillingene. Det er med stor glede jeg leser at i den nye overordnede delen av læreplanen introduseres folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrgående temaer som skal inn i norsk skole. Jeg håper disse temaene kan bidra til å utruste de neste generasjoner og jeg håper de kan integreres i skolen på en måte som også kan virke brobyggende mellom ungdom og foreldre.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar