hits

Krevende med Investinor

I et blogginnlegg i Nettavisen etterlyser Kjell-Magne Rystad at jeg tar grep om Investinor. Han retter kritikken mot feil hold.

Av nringsminister Monica Mland

 

Regjeringen har foresltt endre Investinors innretning uten f gjennomslag for det i Stortinget. Stortinget nsket viderefre den opprinnelige innretningen, til det er gjennomfrt en gjennomgang av tilgangen p venturekapital i Norge. Gjennomgangen flges n opp gjennom et utvalg som vurderer bedriftenes tilgang p kapital, ledet av Aksel Mjs.

Mandatet Stortinget valgte viderefre for Investinor er krevende, slik Rystad er inne p. Fasiten s langt er at Investinor har hatt betydelige tap fra investeringene, noe jeg ogs har gjort rede for i mine tilbakemeldinger til Stortinget. Samtidig har ogs enkelte portefljebedrifter blitt solgt med god avkastning, og det har vrt en positiv utvikling i selskapets resultater de to siste rene. Jeg vil ogs legge til at Investinor i dag har et styrket styre, som er viktig for at Investinor fremover skal kunne lykkes med det mandatet selskapet har.

Investinor er en av mulighetene staten har for bedre tilgangen p kapital i tidlige faser. Jeg har vrt opptatt av at innsatsen m vre godt begrunnet og innrettet. Vi har i tillegg lagt vekt p ordninger som utlser kapital og kompetanse fra private investorer, blant annet ordningene med skornfond, pre-skornfond og det nye ko-investeringsfondet for Nord-Norge.

Jeg ser fram til lese utvalgets rapport om bedriftenes tilgang p kapital nr denne legges fram 1. mars. Og jeg tar gjerne en debatt i etterkant om Investinors innretning og rolle. Fram til da vil jeg jobbe sammen med styret i Investinor for at dagens modell skal fungere best mulig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar