hits

Krevende med Investinor

I et blogginnlegg i Nettavisen etterlyser Kjell-Magne Rystad at jeg tar grep om Investinor. Han retter kritikken mot feil hold.

Av næringsminister Monica Mæland

 

Regjeringen har foreslått å endre Investinors innretning uten å få gjennomslag for det i Stortinget. Stortinget ønsket å videreføre den opprinnelige innretningen, til det er gjennomført en gjennomgang av tilgangen på venturekapital i Norge. Gjennomgangen følges nå opp gjennom et utvalg som vurderer bedriftenes tilgang på kapital, ledet av Aksel Mjøs.

Mandatet Stortinget valgte å videreføre for Investinor er krevende, slik Rystad er inne på. Fasiten så langt er at Investinor har hatt betydelige tap fra investeringene, noe jeg også har gjort rede for i mine tilbakemeldinger til Stortinget. Samtidig har også enkelte porteføljebedrifter blitt solgt med god avkastning, og det har vært en positiv utvikling i selskapets resultater de to siste årene. Jeg vil også legge til at Investinor i dag har et styrket styre, som er viktig for at Investinor fremover skal kunne lykkes med det mandatet selskapet har.

Investinor er en av mulighetene staten har for å bedre tilgangen på kapital i tidlige faser. Jeg har vært opptatt av at innsatsen må være godt begrunnet og innrettet. Vi har i tillegg lagt vekt på ordninger som utløser kapital og kompetanse fra private investorer, blant annet ordningene med såkornfond, pre-såkornfond og det nye ko-investeringsfondet for Nord-Norge.

Jeg ser fram til å lese utvalgets rapport om bedriftenes tilgang på kapital når denne legges fram 1. mars. Og jeg tar gjerne en debatt i etterkant om Investinors innretning og rolle. Fram til da vil jeg jobbe sammen med styret i Investinor for at dagens modell skal fungere best mulig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar