hits

Norsk gass gjør Europa grønnere

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Av olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP)

Norge gjør Europa grønnere. Det gjelder også norsk gass. Den bidrar til raske og store utslippskutt i land som Storbritannia. Dette hører vi for lite om i klima- og energidebatten her hjemme.   

Norsk gassproduksjon har økt kraftig de siste 20 årene. Vi er verdens tredje største gasseksportør, og gass utgjør om lag 21 prosent av samlet norsk vareeksport. Om lag 25 prosent av gassen som brukes i EU-landene kommer fra norsk sokkel. Gassen brukes til alt fra matlaging og oppvarming til industri- og kraftproduksjon. Den gjensidige avhengigheten dette skaper mellom Norge og EU-landene er både viktig og til glede for begge parter.

I fjor ble halvparten av kullkraftproduksjonen i Storbritannia erstattet med gasskraft. Resultatet var at CO2-utslippene fra kraftproduksjon ble redusert med 25 millioner tonn CO2 - om lag halvparten av totale CO2-utslipp i Norge

Fra å være en liten bigeskjeft til oljeproduksjonen, eksporteres det nå like mye gass som olje fra norsk sokkel. Kun en tredjedel av antatte gassressurser er så lang produsert. Det betyr at vi har ressurser til opprettholde produksjonen på høyt nivå i tiår framover, forutsatt at vi fortsatt fører en aktiv petroleumspolitikk.

Les også: Søviknes langer ut mot «naive» oljemotstandere

Store verdier

Petroleumsvirksomheten skaper enorme verdier til det norske folk. Virksomheten er grunnlaget rundt 185.000 lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. Den er utvilsomt vår viktigste distriktsnæring. Samtidig gjør vår gass at millioner av forbrukere i EU-landene har tilgang til rimelig, fleksibel, klimaeffektiv og sikker energi. Det er derfor ikke rart at mine europeiske kollegaer er interesserte i videreutviklingen av norsk sokkel. En aktiv norsk petroleumspolitikk er viktig for dagliglivet og økonomien også i Europa.

Gass for kull

Gass er mye renere enn kull, og gir store muligheter for å redusere utslipp. Å erstatte kull med gass i kraftproduksjonen er et enkelt, effektivt og billig grep for å kutte klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten raskt. Utviklingen i Storbritannia og i USA viser at det virker. I fjor ble halvparten av kullkraftproduksjonen i Storbritannia erstattet med gasskraft. Resultatet var at CO2-utslippene fra kraftproduksjon ble redusert med 25 millioner tonn CO2 - om lag halvparten av totale CO2-utslipp i Norge. I USA har gass i stor grad utkonkurrert kull i elektrisitetsproduksjonen. Dette er hovedårsaken til at CO2-utslippene fra kraftsektoren er redusert med over 500 millioner tonn de siste ti årene. Erfaringene fra USA og Storbritannia er konkrete eksempler på hvor raskt og effektivt økt bruk av gass kan gi utslippsreduksjoner. I tillegg understøtter gass effektivt vind- og solkraft når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Norsk gass er konkurransedyktig

Norske gassressurser er svært konkurransedyktige i gassmarkedet. Det skyldes blant annet at vi har etablert verdens største og mest, effektive og fleksible gassrørnettverk. Det gir lave transportkostnader og et stort konkurransefortrinn for norsk sokkel. Rørsystemet tilsvarer avstanden mellom Oslo og Bangkok, og strekker seg nord for Polarsirkelen. Om lag tre fjerdedeler av de antatt gjenværende gassressursene på norsk sokkel ligger i nærheten av denne infrastrukturen i Nordsjøen og Norskehavet. Gassen kan leveres direkte til Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike.

Å opprettholde gassproduksjonen på et høyt nivå i tiår framover kommer imidlertid ikke av seg selv. Det krever en fortsatt aktiv petroleumspolitikk som legger til rette for at våre felt videreutvikles, at lønnsomme funn bygges ut og at vi påviser de gassressursene som fortsatt ikke er funnet. Derfor må vi videreføre et effektivt og forutsigbart rammeverk, og få oljeselskapene til å lete i våre mest attraktive områder.

Foto fra Troll-platform: Foto: Tommy Ellingsen, Norsk olje og gass

En del av løsningen

En voksende befolkning i verden trenger  mer og renere energi. Verden vil etterspørre den gassen Norge har å tilby, også i et scenario der vi når målene i Parisavtalen. Da vi utarbeidet vårt bidrag til avtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet.

Som utviklingen i Storbritannia og USA viser gir gass raske, store og rimelige utslippskutt. Da er det dårlig klimapolitikk å avvikle norsk olje- og gassnæring slik MDG, SV og Rødt ønsker.

Les også: Klimaet blir ikke bedre av disse tiltakene

Et effektivt produksjonssystem, høy CO2-avgift, faklingsforbud og klimakvoteplikt gjør at de gjennomsnittlige CO2-utslippene fra norsk sokkel er lave sammenliknet med andre land. Og på Sleipner og Snøhvit lagres årlig over 1,5 millioner tonn CO2 under havbunnen i stedet for å slippes ut i atmosfæren.

Med vår geografiske beliggenhet har vi en unik konkurranseposisjon i det store europeiske gassmarkedet. Da må vi fortsette på det sporet H/FrP-regjeringen har lagt. Vi må legge til rette for fortsatt leting og produksjon, og best mulig utnyttelse av den fantastiske infrastrukturen vi har bygd opp. Gjennom en slik satsing vil vi legge til rette for flere lønnsomme arbeidsplasser og inntekter til velferden vår. Samtidig kan vi tilby Europa en rimelig, ren, og sikker energikilde. En aktiv, forutsigbar og stabil petroleumspolitikk er derfor bra for både Norge og Europa. Vi gjør Europa grønnere.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar