hits

Mangler minst 150.000 stillinger i Norge

Foto: Paul Weaver/Mediehuset Nettavisen

Av Jussi Järvi, Senior Partner Prospectspotter Rekruttering

La oss se litt nærmere på Nav statistikken for juli i år og ta med alle som de facto er utenfor arbeidsmarkedet:

Så kan vi sammenligne det tallet med antall utlyste ledige stillinger i juli 15.663.

Vi mangler altså minimum 150.000 stillinger i Norge og så tilkommer alle som ikke har registrert seg hos NAV, samt delvis uføre som ikke engang er tatt med i dette regnestykket.

Les også: Arbeidsministeren: - Slik skal Nav endres

NAV må omdisponeres og fokusere på verdiskaping 

NAV disponerer et gigantbudsjett på 1/3 av statsbudsjettet og mottar årlig, fortløpende tilleggsbevilgninger på hundretalls millioner kroner for å holde folk i ulike tiltakskaruseller og jobbsøkerkurs. Hvorfor ikke heller omdisponere disse ressursene til jobbskaping og egenetablering?

Denne satsingen er forsvinnende liten hos NAV og i juli måned var det kun 135 personer registrert i denne gruppen. Nåløyet for å slippe igjennom er lagt ut til noen få eksterne «samarbeidspartnere» som effektivt blokkerer slik nyetablering, - gi heller mulighet for oppstartskapital/-stipend til arbeidssøkende for å danne egne AS med tilhørende arbeidsplasser.

Jussi Järvi. Foto: Goran Jorganovich

Les også: Sjekk hvor mange som lever på Nav i din kommune

I 2016 brukte NAV 8,2 milliarder kroner på ulike «arbeidsmarkedstiltak» det vil si diverse jobbsøkerkurs, kortsiktige aktiviseringstiltak, utbetalinger til eksterne konsulenter og andre mindre vellykkede investeringer. Bruk heller disse pengene på å la folk etablere egne bedrifter, basert på felles kompetanse og erfaringer, som NAVs brukere allerede besitter. Bygg inkubatorer innenfor befintlig NAV struktur og få utløp for bærekraftige idéer!

Her vil sannsynligvis Hauglie innvende at dette er akkurat hvorfor Innovasjon Norge finnes - NEI; fordi INNO fokuserer kun på tech, offshore og raskt skalerbare nyetableringer. Vi må derfor også få på plass en modell for nyetablering av bedrifter for «ikke-akademikere» og folk flest. Samfunnet er overetablert av store kjeder og vi behøver nyskaping fra «grasrota». Dette bør bli NAVs fokus for verdiskaping i fremtiden!

Les også: Nav stalker deg på Facebook

Nye brukerløsninger hos NAV, økt aktivitetsplikt, mer lønnstilskudd, bedre hjelp til brukerne, enda flere tiltak for unge og innvandrere vil naturligvis ikke hjelpe så lenge vi ikke har nok arbeidsplasser i Norge! 

Tenk så mange milliarder som allerede har gått tapt i ikke-fungerende IKT løsninger, - løsninger som sikkert kunne ha blitt mye bedre ved å se seg selv i speilet og kanskje benytte arbeidssøkende, - i stedet for å la seg trollbinde av diverse, globale konsulentselskaper. Hvor er den egentlige verdiskapingen hos NAV?

Ministeren møter derfor seg selv i døren, når hun tror at økt effektivitet og enda flere millioner av skattekroner til NAV får flere i arbeid. For hvor skal de jobbe da, når vi mangler over 150.000 stillinger?

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar