hits

Siv Jensens grenseløse uredelighet

kommentarer

Siv Jensen

Av Marianne Marthinsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

Siv Jensen har ingen hemninger når det kommer til å spre usannheter om Arbeiderpartiet. Hun hevder pensjonistene får høyere skatt selv om 9 av 10 pensjonister får lavere skatt på sin inntekt med Aps opplegg. Hun hevder folk flest får høyere skatt, selv om tre av fire får lavere eller om lag lik skatt som i dag. Hun trekker fram at også trygdede må betale formuesskatt, men unnlater å si at dette selvsagt bare gjelder folk med formue, og at de også med dagens regjering betaler formuesskatt.
 
Hun skryter gjerne av at vanlige familier har fått noen kroner i skattekutt, men unnlater å si at en vanlig familie med to barn i barnehage må betale over 6 000 kroner mer med Frp og Høyre i regjering. De må betale mer for strømmen fordi Siv Jensen har økt el-avgiften flere ganger. De må betale mer for drivstoffet fordi Siv Jensen har økt drivstoffavgiftene til rekordnivå. De må betale mer i bompenger fordi Ketil Solvik Olsen har satt ny rekord i bompengeinnkreving. Og om den samme familien på fire må ta en flytur for å besøke foreldre og besteforeldre, ja, så må de betale over 700 kroner fordi Frp og Høyre har innført bompenger i lufta, såkalt flypassasjeravgift. Skattekuttene Siv Jensen skryter av, er for lengst spist opp av de økte utgiftene hun har påført en helt vanlig familie.
 
De som kan le hele veien til banken, er Frps og Høyres rike onkler. Finansdepartementet har beregnet at landets rikeste har fått 160 ganger mer i skattekutt enn vanlige folk. De rike onklene har fått flere millioner hver i skattekutt fra Siv Jensen og Erna Solberg. Folk flest har fått en tier om dagen.
 
Med Frp og Høyre i regjering har pensjonistene gått i minus tre år på rad, også i år hvor lønnstakere har gått i pluss. Arbeiderpartiet har foreslått en ny modell som sikrer at pensjonister alltid skal gå i pluss når andre gjør det. Frp og Høyre sier nei.
 
Frp sier de skal fjerne eiendomsskatten, men løftet er like hult som ved forrige valg, da de skulle fjerne alle bompengene. Siden den gang har bompengene vokst med flere milliarder kroner, 35 flere kommuner har innført eiendomsskatt, og det kreves inn nesten fire milliarder mer i eiendomsskatt med Siv Jensen som finansminister enn det gjorde med forrige regjering.
Frp har lang tradisjon for å skylde på alle andre. Forskjellen er at de nå har sittet i regjering i fire år. Det er på tide å ta ansvar.