hits

Joda, sykelønns-ordningen er i fare

Faksimile Nettavisen

Av Mette Nord, leder i Fagforbundet 

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum må ha fått i seg en stor dose hoggormsuppe før han satt seg til tastaturet for å skrive om Fagforbundet mandag. Han slår kategorisk fast at ingen på Stortinget vil kutte i sykelønnsordningen. Enn om han hadde rett, men slik ser det ikke ut til fra vårt perspektiv.

Høyre har sagt at de skal sette ned et utvalg for å se nærmere på sykelønnsordningen i kommende stortingsperiode. Venstre sier rett ut at de vil svekke ordningen og Frp vil se på ordningen, hva nå det betyr. Den konservative tenketanken Civita har gått lenger og foreslår konkrete kutt. Det samme har de borgerlige ungdomspartiene, og for noen dager siden stod Høyres stortingskandidat Kristian Tonning Riise fram med samme budskap. Det gjorde også finansminister Siv Jenssen, riktignok i 2014. En annen tenketank, Minerva, har tatt til orde for det samme. Forslagene har fått støtte fra arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, Virke og NHO.

Oslo 20170221.Mette Nord Leder i Fagforbundet taler på representantskapsmøte tirsdag i Folkets Hus i Oslo.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Mette Nord. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Les også: Fagforbundet gråter for sin innbilt syke mor

Jeg ser ikke noe galt i å advare mot at denne store alliansen vil kutte i sykelønnsordningen, og det på den mest mulig usosiale måten, nemlig ved å kutte sykepengene til for eksempel 80 prosent av lønna, som er det oftest brukte tallet. Det vil ramme dem som sliter med varige helseplager mer enn noen andre. Ingen kan være uenig i at det er usosialt.

Stavrum harselerer over at vi forsøker å vise hva tapte skatteinntekter vil kunne bety, regnet om til for eksempel sykehjemsplasser eller sykepleiere. Når verken Erna eller Siv vil svare på hvor innsparinger skal tas fordi de vil gi skattekutt til de rikeste, må vi sjøl lage regnestykkene. Det er ganske bred enighet om at det ofte er for få, ikke for mange personer til å ivareta viktige velferdstjenester, enten det nå gjelder barnehager, eldreomsorg eller sjukehus. Det er kanskje ubehagelig å tenke på for noen, men disse tjenestene betaler vi gjennom skatteseddelen. Blir det mindre i statskassa, blir det mindre til velferd og andre gode tiltak. Det er dette poenget vi har pekt på og som åpenbart både Stavrum og Søviknes ikke liker å høre.

Terje Søviknes (Frp) mente det meste ble feil Fagforbundets kampanje mot kutt i eiendomsskatten. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Les også: - Dette er dønn useriøst, og så banalt som det går an å få blitt

Det er riktig at Fagforbundet støtter valgkampen til de rød-grønne partiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Han bommer riktig nok på beløpene, AP får 5 millioner, SV og SP får 2,3 millioner hver. Det utgjør om lag tretti kroner per medlem, eller om vi skal bruke SSBs tall for gjennomsnittlig timelønn, omtrent fem minutters arbeid.

Ikke så mye kanskje, for å oppfordre medlemmene til å forsvare sykelønnsordningen, beskytte normalarbeidsdagen og arbeidsmiljøloven. For å sikre flere hele, faste stillinger, redusere midlertidighet og en rekke andre viktige saker i denne valgkampen ved å bruke stemmeretten sin.

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar