hits

Slik skal NAV endres

Foto: Morten Holm / Scanpix

Av Arbeidsminister Anniken Hauglie

Om lag 2.8 millioner av oss nordmenn har en eller annen form for tilknytning til NAV - i alle livets faser. Stortingsmeldingen om NAV, som H/FrP-regjeringen fikk gjennom i Stortinget i fjor høst, rulles nå ut over landet. Som NAV-bruker skal du derfor vite at det akkurat nå gjøres flere både store og mindre endringer. Endringer som betyr at NAV kan gi enda bedre tjenester til deg som bruker. Du vil blant annet møte et mer mobilt NAV, som ikke lenger er bundet til kontoret. Hvis Olga på 80 brekker lårhalsen og trenger hjelp av NAV, kan NAV, når de nye løsningene er på plass, komme hjem til henne.

Det overordnede målet med alle endringene er å få flere bort fra trygd, og over i jobb. For å finansiere fremtidens velferdssamfunn, er vi avhengige av at flere er med og bidrar til verdiskapingen. De som er for syke til å jobbe, skal få nødvendig hjelp og støtte. Men jeg ønsker at alle dem som kan jobbe skal få mer og bedre oppfølging for å komme seg ut i arbeidslivet.

Det foregår en stille digital revolusjon i NAV om dagen. Den skal gi mer fleksible løsninger, tettere oppfølging, og nok tid til å se enkeltmennesket. Hvert år får NAV rundt 127 millioner henvendelser. Mange av henvendelsene dreier seg om tilgang på skjemaer og spørsmål om hvordan de fylles ut. Nå har NAV utviklet gode, digitale selvbetjeningsløsninger som frigjør masse tid for de NAV-ansatte. De fleste av oss klarer å fylle ut skjemaer selv digitalt. I stedet for å gå på NAV-kontoret for å få svar på spørsmål om utbetalinger, meldekort, regelverk, eller hjelp til å fylle ut skjemaer, kan dette nå gjøres hjemmefra gjennom nav.no. Der ligger til enhver tid oppdatert informasjon.

Les også: Avmakt og NAVmakt - en bekymrings-melding fra fastlege

Anniken Hauglie Foto: Alexander Egge/Mediehuset Nettavisen

Arbeid som medisin

På den måten får NAV mer tid til å hjelpe dem med de største og mer sammensatte behovene. De som for eksempel ikke kommer seg i jobb på grunn av lettere psykiske lidelser. Ved at du og jeg betjener oss selv der det er mulig, kan NAV-ansatte dermed stille bedre forberedt i møte med for eksempel ungdom som sliter. Det jobber masse flinke folk i NAV. Det de forteller meg når jeg reiser rundt og besøker dem, er at de ønsker seg enda bedre tid til å yte tjenester til dem som trenger det mest. Med omleggingen vi nå gjør, får de den muligheten.

For å få flere bort fra helserelaterte ytelser, vil jeg ha et NAV som setter arbeid og aktivitet i høysetet. NAV skal bruke arbeid som «medisin». Kall det gjerne arbeid på blå resept. Erfaring viser nemlig at arbeid og aktivitet ofte bidrar til at den som sliter kommer seg ut av uføret. Den beste kuren mot psykiske lidelser er for mange å være i sving.

Begrepet «å nave» har dessverre blitt en del av språket. Det betyr at ungdom går på NAV og hever trygd, uten å måtte yte noe tilbake. Det sørger Høyre og FrP for at det nå blir slutt på. Det er ingen grunn til at vi ikke skal stille strenge krav til friske ungdommer. Å sy puter under armene på de unge gagner ingen - aller minst dem selv. Når jeg møter ungdom rundt om i landet, er de enige med meg. De liker at noen stiller krav til dem. Da føler de seg sett og verdsatt. Det verste vi gjør er å sykeliggjøre norsk ungdom.

Les også: Nav «stalker» deg på Facebook

Lavere ledighet - nye muligheter

Nylig besøkte jeg NAV i Hammerfest. Der snur de opp ned på begrepet naving. Å nave betyr i Hammerfest at ungdommen må møte opp om morgenen for å søke jobber. De er arbeidssøkere 24/7. Det er sånn vi skal ha det.

Derfor har regjeringen innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Tiltaket er en stor suksess. Jeg har møtt mange ungdommer som sier til meg at de fikk et nytt liv etter at de begynte på aktivitetsplikten. Da er det desto vanskeligere å forstå hvorfor Ap og SV var imot ordningen.

Fraværsgrensen i videregående skole, som Høyre/FrP-regjeringen fikk på plass, gjør at ungdommen holder seg på skolen. Det er viktig, for det øker sjansen for at flere fullfører skolen og dermed styrker mulighetene sine på fremtidens arbeidsmarked.

Regjeringens ledighetspolitikk virker. For åttende måned på rad synker ledigheten. Norsk økonomi er på oppadgående kurs etter oljenedturen, og bedriftene melder om ny optimisme. Det betyr at flere - også unge - får nye muligheter til å komme i jobb. Hvis Høyre får fire nye år i regjering, lover jeg at vi skal holde trykket oppe for å få enda flere i jobb. Omleggingen av NAV er ett av flere tiltak for å lykkes.

Dette er noe av det som er nytt for deg som NAV-bruker:

Økt tilgjengelighet og bedre oppfølging

 • NAV kan møte deg der du er: Du vil få se et mer mobilt NAV, som ikke er bundet til kontoret. NAV reiser ut til brukerne og på arbeidsplassene, og de har med seg fullt brukerutstyr på nettbrettet eller PC-en.
 • Mer selvbetjening gjennom nav.no. Det betyr økt tilgjengelighet, for nav.no er åpent 24 timer i døgnet. Du kan også nå NAV på chat og sosiale medier. Trenger du hjelp til å bruke nettjenestene, kan du nå NAV på chat, telefon og sosiale medier.
 • Hvis du likevel trenger å snakke med en veileder på NAV-kontoret, kommer NAV til å be deg ringe og lage en avtale på forhånd. Slik kan både du og NAV-veilederen forberede dere, og da blir det bedre kvalitet både på samtalen og hjelpen NAV kan tilby.
 • Når du har registrert deg hos NAV, får du en personlig side på nav.no som heter Ditt NAV. Der logger du deg enkelt inn på samme måte som i nettbanken, med Bank-ID eller tilsvarende. Når du er innlogget, har du full tilgang til alle dokumenter i saken din, og kan følge med på status for søknader, utbetalinger og mye mer. På Ditt NAV kan du også enkelt kommunisere med saksbehandleren din. Dialogen mellom dere blir lagret, slik at du kan gå tilbake og sjekke hva dere har blitt enige om.
 • Alle NAV-kontor har PC-er med nettilgang som publikum kan bruke, og NAVs veiledere viser hvordan du bruker de ulike nettløsningene.

Bedre hjelp til brukerne

 • Større fagmiljøer ved NAV-kontorene. Ved å samle mer ekspertise under samme tak kan NAV gi mer helhetlig hjelp til brukerne.
 • NAV-kontorene får mer handlefrihet til å skreddersy tjenester etter individuelle behov hos NAVs brukere. Rettighetene er fortsatt like, men tiltakene vil i større grad variere.
 • Arbeid og aktivitet som «medisin». NAV skal tilby deg som NAV-bruker tilpasset aktivitet. Målet er å unngå passivitet.
 • NAV skal samarbeide tettere med utdannings- og helsesektoren, for å kunne gi et mer helhetlig tilbud til NAV-brukere med sammensatte behov.
 • NAV skal være tettere på arbeidsmarkedet og samarbeide mer med næringslivet og bemanningsbransjen. På den måten blir det lettere å lose folk over i jobb. 

Ekstra satsinger i 2017

 • En ny pleiepengeordning for foreldre med alvorlig syke barn innføres fra oktober. Flere får muligheten til å være hjemme å pleie sine syke barn.
 • En ny ordning med arbeidsavklaringspenger (AAP) er vedtatt og innføres over nyttår. Det skal bli tettere oppfølging, mer bruk av arbeidstrening og kortere varighet på stønadsløpet.
 • Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere ble innført tidligere i år. Ungdom må jobbe for å få NAV-penger.
 • En ny ungdomsinnsats er innført i NAV. Unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet, skal få individuelt tilpasset oppfølging fra NAV.
 • Økt innsats for å få innvandrere og flyktninger i arbeid. Yrkesveiledning i mottak og mer arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. NAV har satt i gang et hurtigspor inn i arbeidslivet for innvandrere med etterspurt kompetanse.
 • Personer under 30 og innvandrere fra land utenfor EØS prioriteres for arbeidsmarkedstiltak i 2017. I tillegg til personer som har blitt ledige som følge av utviklingen i oljeindustrien på Sør- og Vestlandet.
 • Mer bruk av lønnstilskudd. Det betyr at NAV hjelper bedriftene med å dekke deler av lønnen når de ansetter deg som kommer fra NAV. Det gir større muligheter for dem som sliter med å komme i jobb.
 • NAV digitaliserer sykmeldingen. De aller fleste kan nå få sykmeldingen sin digitalt når de blir sykmeldt. 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar