hits

I takt med Parisavtalen

Goliat-feltet, NOR 20160418.120 ansatte arbeider p Goliat-plattformen i oppstartsfasen. Nr riggen gr over i ordinr produksjon, vil det til enhver tid vre om lag 30 ansatte ombord.Foto: Jan-Morten Bjrnbakk / NTB scanpix
Foto: Jan-Morten Bjrnbakk / NTB scanpix

Gunnar Stavrums kommentar om norsk petroleumsvirksomhet i lys av klimautfordringene trenger noe oppklaring.

Av Olje- og energiminister Terje Sviknes

I rapporten fra interesseorganisasjonen Oil Change International, som Stavrum omtaler, hevdes det at Norge er i utakt med Parisavtalen. Rapporten er laget av en det som fremstr som en kamporganisasjon og produsert med bidrag fra oppdragsgivere med allerede etablert posisjon. Da er konklusjonene ikke overraskende. Et overordnet premiss i rapporten er at Norge som produsent av olje og gass er ansvarlig for alle utslipp knyttet til forbruk. Stavrum skriver  Intuitivt virker det rimelig at innenlandske utslipp betyr mye mindre enn effekten av oljen og gassen vi eksporterer. Intuitivt eller ikke: en slik tilnrming er i strid med prinsippene som landene er forpliktet til under FNs klimakonvensjon. Internasjonalt er man enige om at ansvaret tilhrer landet hvor utslippene finner sted.

Da vi utarbeidet vrt bidrag til Parisavtalen, la vi til grunn at vi skal n klimamlene vre samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Det vil vi gjre gjennom et bredt sett av virkemidler innen alle deler av samfunnet. Norsk sokkel str overfor noen av de sterkeste klimavirkemidlene i verden gjennom blant annet faklingsforbud, kvoteplikt og hy CO2-avgift. I tillegg inngr utslippene fra sokkelen i EUs kvotesystem. Strengere klimaforpliktelser vil bli gjenspeilet i kende kvotepris noe oljeselskapene vil ta hensyn til i sine kalkyler.

Terje Sviknes Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Da er det opplftende at oljeselskapene viser stor interesse for videre satsning p norsk sokkel midt under en global nedgangskonjunktur i bransjen. Det m vi ta som et tegn p at de mener norsk sokkel vil vre konkurransedyktig, ogs i lys av Parisavtalen.

Norge har forvaltet oljeformuen p en god mte, og rapporten hevder at vi nettopp derfor er spesielt rustet for skalere ned virksomheten. Jeg vi si det motsatt. Mten vi forvalter vre naturressurser p er et argument for at vi br fortsette produsere olje og gass.

Jeg vil ogs stille sprsml ved om en reduksjon av norsk olje- og gassproduksjon vil medfre reduserte globale utslipp. Realitetene tilsier det motsatte. Utslippene per produsert enhet fra norsk sokkel er i gjennomsnitt vesentlig lavere enn snittet i verden. I tillegg vil norsk gass til erstatning for kull bidra til vesentlig lavere utslipp fra energiproduksjonen, noe vi ser et tydelig eksempel p i Storbritannia i dag. Norsk gass hjelper forbrukslandene til mte sine klimaforpliktelser. I tillegg er norsk gass godt egnet til kunne opprettholde energiforsyningen nr solen ikke skinner eller vinden ikke blser, dvs den understtter fornybare energikilder.

Det br stilles kritiske sprsml med hele utgangspunktet for rapporten og dens oppdragsgivere. Klimautfordringen er global og krever globale lsninger. Skal vi lykkes, m vi rette innsatsen mot tiltak som virker: energieffektivisering, omlegging av forbruket og sttte til fornybare alternativer. F land gjr s mye som Norge p dette omrdet. stoppe eller begrense produksjonen p norsk sokkel vil ramme norske arbeidstakere, skattebetalere og velferden uten at verdens klima blir bedre.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar