hits

Regjeringens bompenger og ekstraskatt

kommentarer
Ketil Solvik-Olsen under "turneen" Kyst2016. Foto: Samferdselsdepartementet

Av Harald Jacobsen, siviløkonom og finanspolitisk rådgiver, Ap

Nettavisen meldte denne uken at regjeringens nyopprettede ordning hvor en kan betale inn mer skatt bare har fått inn 11.000 kroner siden opprettelsen. Det er 39.000 kroner mindre enn det koster skattebetalerne å opprette ordningen og 289.000 kroner mindre enn hva Ketil Solvik-Olsen brukte av skattebetalernes penger på sin selfie-seilas i fjor.

Den samme Solvik-Olsen, som for lengst har rukket å bli norgeshistoriens ubestridte bompengekonge, knuser i år sin egen rekord og krever inn 10,4 milliarder kroner.

Foto: Samferdselsdepartementet

Hvorfor nevner jeg disse to sakene i sammenheng? Jo, fordi begge deler, altså både regjeringens ekstraskatteordning og regjeringens bompengesatsning har til hensikt å skaffe inntekter til staten.

Hva er så effekten av disse to tiltakene? Ekstraskatteordningen gir om lag 1000 kroner dagen. Bompengesatsninga gir 27 900 000 kroner dagen, altså 27.900 ganger mer.

For å sette det i perspektiv: det ville tatt 76 år og 160 dager* å få inn nok penger fra ekstraskatteordningen til å dekke én eneste dag med bompenger.

Til tross for dette snakker regjeringen langt mer om ekstraskatteordningen de har opprettet enn bompengesatsninga. Merkelig, ikke sant?

Harald Jacobsen. Foto: Arbeiderpartiet

*Tallene er ikke justert for prisvekst eller renter og er først og fremst ment som en illustrasjon.