hits

Fire tapte år

kommentarer
OSLO 20170608.Kommunestrukturen sluttbehandles i Stortinget. Historisk avstemning i et fullsatt Storting etter debatten om kommune- og regionreformen.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Av Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet.

Sjekk denne beskrivelsen av Norge tre måneder før et Stortingsvalg: Eksportbedriftene sliter tungt og vi passerer 100.000 arbeidsledige til tross for at naturen har gitt oss ressurser alle andre kan drømme om. Elendige veier, et helsevesen med store mangler og en dårligere skole enn mange andre land. Europas dyreste mat, noe av verdens høyeste sykefravær, og rundt 700.000 mennesker i normalt yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidsmarkedet. Enkelt og greit mener et klart flertall av velgerne at det er rettferdig å forlange mer etter mange år med flertallsstyre.

Les også: Svartmaling de færreste tror på

En typisk beskrivelse av Norge etter fire år med Frp og Høyre? Ja, men ikke denne gangen. Dette var Gunnar Stavrums beskrivelse av det Norge Frp og Høyre overtok i 2013. Stavrum ga en elendighetsbeskrivelse - men virkeligheten var motsatt: Norge hadde Europas laveste arbeidsløshet og sterkeste reallønnsvekst. Under Arbeiderpartiets ledelse var det skapt 360.000 flere arbeidsplasser. Veksten i økonomien var god og store velferdsreformer som barnehageplass til alle og kraftig satsing på eldreomsorg og helse var viktigere enn skattekutt. Arbeiderpartiet hadde styrt trygt gjennom det store sjokket som finanskrisa hadde gitt Norge.

Etter fire år med Frp og Høyre viser regjeringens egne tall en helt annen virkelighet:

Arbeidsløsheten har steget med om lag 30.000 personer siden utgangen av 2013, og 126.000 nordmenn er nå arbeidsløse.

I 2016 gikk antall private jobber ned og det fortsatte å synke inn i 2017.

Arbeidstakernes lønninger gikk ned i 2016.

Pensjonistene har fått mindre å rutte med tre år på rad.

Underskuddet på statsbudsjettet har økt med 45 prosent, oljepengebruken er økt med nesten 100 milliarder kroner siden 2013.

Produktivitetsveksten har stoppet opp.

Under Frp og Høyre er det skapt færre nye jobber på tre år enn det ble skapt hvert år under Arbeiderpartiet. Over 70.000 unge står utenfor arbeid eller utdanning. Antallet unge uføre har økt med 37 prosent. Andelen voksne i arbeid var i 2016 den laveste på over 20 år.

Gunnar Stavrum Foto: Paul Weaver/NA bilder


Etter fire år med en slik utvikling skulle man jo tro at Stavrum, som var kritisk allerede i 2013, ville kritisert regjeringen i harde ordelag. Men nei: Etter fire år med negativ utvikling fra et utgangspunkt som Stavrum mente var elendig, mener han at vi nå sitter på «den grønne gren».

Er velgerne enige? Nei, Frp og Høyre har falt kraftig siden 2013, og er langt unna flertall. Folk vil ha ny fart på Norge, ikke større underskudd og nedgang. Folk vil ha økning i lønninger og pensjoner, ikke i el-avgifter og barnehagepriser. Folk vil ha vekst i arbeidsplasser, ikke i byråkratiet. Folk vil at ungdom skal arbeide og ta utdanning, ikke gå på ledighetstrygd eller bli uføre.

Trond Giske

Stavrum har rett i en ting: Norsk økonomi var sterk nok til å overleve fire år med Frp og Høyres elendige økonomiske utvikling. Men det er ikke et godt argument for å gi dem fire år til. Norge har masse muligheter, hvis vi bruker dem. Da kan vi ikke ha nye tapte år. Vi må få en regjering som setter arbeid til alle øverst, som sørger for ny vekst for Norge, og hvor overskuddet ikke bare kommer de aller rikeste til gode. Arbeiderpartiet står klar.