hits

Nettavisen bør gi slipp på olje-romantikken

Nettavisen og olje- og energiminister Terje Søviknes gleder seg over at verden vil være avhengig av olje i flere tiår framover. Foto: Flickr

Verdens oljeavhengighet går mot slutten. Spørsmålet er om Norge skal bremse før vi blir med utfor pris-stupet.


Av Per Espen Stoknes, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo. 


Gunnar Stavrum skriver i Nettavisen at verden fremdeles vil være avhengig av olje i tiår fremover, og at dette vil være gunstig for Norge. Han har helt rett i at olje og gass ikke vil forsvinne med det første, men undervurderer markedets reaksjoner på gapet mellom etterspørsel og tilbud.

En hver økonom vil fortelle deg at prisen på en vare vil synke når tilbudet blir større enn etterspørselen. I dag produseres det for mye olje i verden sammenlignet med etterspørselen. Overproduksjon og fallende etterspørsel fremover vil føre til lavere pris - en pris Norge ikke vil klare å konkurrere med. Da har vi et alvorlig problem, uavhengig av om lastebiler i utlandet fremdeles bruker fossile drivstoff et par tiår til.

Analytikere spår oljeprisen rett ned. Den siste uken har oljeprisen ligget godt under 50 dollar fatet, og nå spår fremtredende oljeanalytikere at prisen vil synke til 30 dollar allerede neste år. En langvarig pris på under 30 dollar fatet vil være kroken på døra for nye felt på norsk sokkel.

Den risikoen ønsker ikke Miljøpartiet De Grønne å ta på skattebetalernes regning.

Per Espen Stoknes

Energiomveltningen går raskt
Både sol- og vindenergi blir billigere raskere enn noen kunne sett for seg. Bloomberg mener vind og sol vil være vår billigste energikilder innen 2030. Antall arbeidsplasser innen fornybar energi vokser raskt. På verdensbasis jobber nå 9,8 millioner mennesker innen fornybar energi, og veksten ser ut til å fortsette. Veksten kommer av at smarte investorer vil tjene penger - ikke fordi de vil redde klimaet.

Spørsmålet vi må stille oss selv er om Norge skal være med på fornybareventyret, eller om vi vil fortsette å satse på gårsdagens løsninger. Ser vi utover våre egne grenser er ambisjonene enorme: Kina er verdensledende på solenergi, og India har et mål om å ha utelukkende el-biler på veiene innen 2030.

Det skjer raske fremskritt i transportsektoren, som står for en stor del av oljeforbruket. Stanford-foreleseren Tony Seba mener en tur med en selvkjørende el-taxi i 2021 vil koste deg 16 cent, altså rundt 1,3 norske kroner, og at bilmarkedet vil kollapse, fordi folk vil velge det billigste alternativet. Disse fundamentale forandringene i vår transport mener Seba vil senke det totale oljeforbruket med 30%.

Det er disse raske energiomveltningene som gjør at oljeentusiastene i stadig større grad minner om stoltheten til kamerakjempen Kodak, og mobilgiganten Nokia.

Det som dreper olje-etterspørselen er billige batterier, apper, digitalisering og 3D-printing, ikke MDG.

Omstilingen er i gang, enten vi vil det eller ei
Stavrum siterer SSB fra 2015, hvor petroleumsnæringen hadde 239 000 sysselsatte. I 2016 er derimot virkeligheten dramatisk endret. Ferske tall avslører at næringen allerede er nede på 187 000 sysselsatte. Lønnsomheten synker, og bransjen kutter investeringer.

Norges viktigste jobb fremover blir å omstille de svært dyktige oljearbeiderne våre til andre yrker, og dermed tjene stort på kompetansen deres.

Stavrums største frekkhet begår han når han villig innrømmer at Norge taler med to tunger i klimapolitikken: Vi er med på Paris-avtalen, samtidig som vi selger olje og gass. Uanfektet skriver han "Og slik vil det fortsette". Dette er ikke bare en grov ansvarsfraskrivelse overfor klimautfordringene, men en holdning som kan tappe Norge for milliarder av investeringskroner vi aldri vil få tilbake. Vi må putte penger i folk og digitalisering, ikke i oljefelt.

Å utfase norsk oljenæring ikke bare er bra for klimaet, men også for velferdsstaten Norge. Du trenger ikke være klimafrelst for å ville avvikle oljen. Det er en kommende innovasjonsbølge, som økonomen Schumpeter kalte kreativ destruksjon, og må bli behandlet deretter. Nettavisen bør gi slipp på olje-romantikken, og bli med over i det 21.århundre.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar