hits

Kjære Jonas, vil du stå fast ved E18?

E18, Vestkorridoren. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Av Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke

Denne uken ble det kjent at Arbeiderpartiets stortingsgruppe støtter en sammenhengende utbygging av E18, og at utbygging skal skje helt til Ramstadsletta i første byggetrinn. Dette er svært gledelig. E18 Vestkorridoren gjennom Bærum er Norges mest trafikkerte veistrekning med en årsdøgnstrafikk på 80-90 000 kjøretøy.

Nasjonal hovedfartsåre

Et velfungerende samferdselssystem er en forutsetning for å kunne gjennomføre jobbreiser og varetransport, samt for å skape arbeidsplasser og verdiskaping. Det er av stor nasjonal og regional betydning at E 18 bygges ut slik at kapasiteten i Vestkorridoren blir tilstrekkelig til å håndtere fremtidens trafikkøkning. Trafikken forbi Lysaker Vest er landets høyeste og hvilken betydning veien har som hovedfartsåre er som mest synlig i disse dager. I juni er trafikken ofte på sitt høyeste.

Jonas Gahr Støre leder i Arbeiderpartiet. Foto: VIdar Ruud/NTB Scanpix

Fremtiden kommer raskt

Befolkningen i Oslo vil trolig ha passert 800.000 i 2040, mens befolkningen i Akershus trolig ha passert 750.000 i samme periode. Et allerede belastet samferdselssystem må bygges ut for å kunne klare økningen i jobbreiser og næringstrafikk. Transportøkonomisk institutt har anslått at næringstransporten i Oslo-regionen vil øke med over 70 prosent frem mot 2040.

Veien har vært kronglete

Virke har ved flere korsveier fremholdt hvorfor E18-prosjektet er så viktig. Vår glede over at Oslopakke 3-avtalen kom på plass, langt på overtid, snudde seg igjen til bekymring. I november så jeg behov for å ta turen til Oslo rådhus for å personlig overlevere et budskap om at veien ikke må treneres. På dette tidspunktet i november i fjor hadde byrådet i Oslo foreslått E18 inn mot Oslo som en by-tilpasset vei, dimensjonert for maksimum 70 km/t. Forslaget ble oppfattet som en omkamp fra byrådets side, etter forhandlingene i Oslopakke 3.

Vibeke Hammer Madsen 2015
Vibeke Hammer Madsen

Gjennomføring må sikres

SV og MDG har varslet at Arbeiderpartiet må være forberedt på å forhandle om saken, dersom de skal i regjering med partiet. Det er en ærlig sak. Og ingen må være i tvil om at Virke er meget opptatt av at det også i samferdselssektoren må være et sterkt fokus på miljø. Men næringstrafikk kan ikke erstattes med buss. Dersom motstanderne av veien lykkes med å stanse prosjektet, vil situasjonen for næringstransporten bli uholdbar. Det er ikke bra for hverken miljøet, lønnsomheten eller det livet hver enkelt skal leve daglig å sitte fast i lange køer på vei til og fra nye oppdrag. Jeg håper derfor lederen for landets største parti kan forsikre om at Arbeiderpartiet også i neste Stortingsperiode vil stå ved sitt standpunkt om sammenhengende utbygging av E 18.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar