hits

Donald Trump er en dinosaur

kommentarer
EN DINOSAUR: Donald J. Trump. Foto: NTB scanpix

Trump kan trekke USA fra Parisavtalen, men han kan ikke koble USA av det grønne skiftet.

Av Philip Ripman, bærekraftsanalytiker i Storebrand

At Donald Trump trekker USA ut av Parisavtalen er sterkt beklagelig. Jeg mener at han hopper av et tog som allerede har forlatt stasjonen, og toget styrer mot det grønne skiftet - om Trump vil eller ikke.

Jeg er ikke overbevist om at Kina vil redde verden. Jeg er imidlertid overbevist om at kommunistpartiets legitimitet er sterkt knyttet til om de kan gi sine innbyggere troen på en bedre fremtid. Det klarer de ikke om de forsetter å brenne kull. De klarer det ikke om livskvaliteten til innbyggerne går kraftig ned.Jeg er ikke overbevist om at India vil redde verden. Jeg er imidlertid overbevist om at landet har sett hvilke katastrofale konsekvenser kullforbrenning har hatt på helsen til sine innbyggere. Politikere i demokratier liker å bli gjenvalgt. Da må de ha løsningen. Løsningen heter verken kull eller diesel.

Jeg er ikke overbevist om at Parisavtalen vil redde verden. Jeg er imidlertid overbevist om at kostnaden er for stor til å ikke gjøre det, med eller uten avtaler.

195 land har signert Parisavtalen. Nå vil ett land ut av sine forpliktelser. Parisavtalen vil ikke falle fra hverandre fordi USA trekker seg. Effekten kan faktisk bli et tettere samarbeid hos de gjenværende landene, som har funnet sin motpol.

Fornybarteknologien har kommet så langt at det vil bli stadig mer risikabelt å avvente nedsalg og utfasing av forurensende teknologier, og mindre risikabelt å investere i de grønne teknologiene vi vet skal ha mer av i fremtiden. Det er denne risikoen Trump nå ignorerer når han gambler på kull på vegne av den amerikanske økonomien.

I USA er tre ganger så mange arbeidstakere ansatt i jobber tilknyttet fornybar energi som i kullindustrien. Texas er landets største produsent av vindkraft, og solkraft øker i omfang. Hvis man dykker videre ned i situasjonen i Texas, kommer man til byen Georgetown med 60 000 innbyggere. Denne byen har som mål å bruke 100 prosent fornybar energi i 2017. Denne byen trenger ikke en Parisavtale, fordi "we didn't do this to save the world, we did this to get a competitive rate and reduce the risk for our consumers".

Arbeidsplasser i fremtiden er en sentral diskusjon i Norge, og det samme gjelder USA. Arbeidsplasser innenfor sol og vind vokser 12 ganger fortere enn resten av den amerikanske økonomien. Det er nå over fire millioner arbeidsplasser tilknyttet bærekraft i USA. Det er vekst i sysselsettingen som sikrer gjenvalg på statlig nivå.

Dette er kjernen i den forandringen vi nå ser på verdensbasis. Kina stenger ned kullkraftverk, investeringene i skitne bransjer forsvinner, alternativene er bedre på alle måter - men kanskje aller viktigst, alternativene er billigere. Selv uten å tenke på kostnaden av negative helse- eller klimaeffekter.

Fossile energikilders bane er at fornybare alternativer kan erstatte denne energien fullt ut på lang sikt. I land etter land blir solkraft billigere enn kullkraft. Om Trump velger å satse på kull og hindre omstilling vil landet som oppfant internett, GPS og solcellepaneler risikere å bli en dinosaur. 

Det er markedet og teknologien som styrer det grønne skiftet. Parisavtalen er viktig - men den er ikke avgjørende.