hits

Sett hale på grisen - ikke på nordmenn

kommentarer


"Kanskje vi skal slutte å snakke om denne norskheten?" foreslår Ingunn-Sofie Aursnes i innlegget "Norsk nok? - og legger igjen skylden på norske for at utlendinger mistrives i Norge.


Skrevet og tegnet av Karine Haaland - bergenser og tegneserietegner. 

 

Nei, sier jeg.

Vi skal snakke om norskheten. Mye, ofte og lenge. 

For det er det vi har å by på.

Til de som flytter hit.

Norskhet er mer enn geitost og skitur. 

Norskhet er troen på enkeltmenneskets rett til å beholde sin individualitet, sin anderledeshet og likevel være en del av samfunnet.

Norskhet er mangfold og kulturell og religiøs frihet.

Den som aksepterer dette vil finne sin plass her.

Uten å innbille seg at de dermed må gi slipp på sin kultur.

De kan bli en del av dette mangfoldet. Som vi har hatt i Norge i tusen år.

Dette er den norskheten vi har å by på, som innflyttere og fastboende fra forskjellige kulturer og folkeslag og religioner har nytt godt av i generasjoner.

Det er sant at "øvrigheten" ikke har behandlet enkelte folkegrupper særlig pent. Men hvis du ser på vanlige folk, så har forskjellige grupper overveiende kommet overens med hverandre her i landet.

Dette er det vi har å by på.

Derfor skal vi ikke slutte å snakke om norskheten. Vi skal snakke mye om den. Frihet og mangfold. Retten til å være anderledes og likevel delta.

For var det ikke dette de flyktet til? Retten til å eksistere uten å måtte underkaste seg uniformering og vold og drap på de som er anderledes - av legning eller religion.

Dersom en ikke finner seg til rette her og føler at man ikke er norsk nok, betyr det at det er noen i landet vårt som nekter folk å delta i det norske mangfoldet, som nekter dem retten til å være anderledes, som tvinger dem til å uniformere seg, tvinger dem til å underkaste seg strenge lover for folks privatliv.

Men det er det ikke norskheten som har skylden for.

Jeg håper vi vil snakke mye om norskheten og det vi har å by på - og så skal vi snakke MYE om dem som under dekke av religionsfrihet og religion og kultur FRATAR innflyttere og norske statsborgere muligheten til å være norske, være anderledes, delta i yrkeslivet, bestemme over sin egen kropp, sin egen klesdrakt, sitt valg av partner og livsførsel, ytringsfrihet og retten til velge religion eller ateisme, og slippe å bli sendt i fangeleir og fotlenker for å nekte å undekaste seg religiøs tvang.

Dette håper jeg vi vil snakke MYE om.

Om hvem som egentlig fratar folk - norske statsborgere og innflyttere retten til å være med på norskheten, friheten og mangfoldet.

Sett hale på grisen, ikke på nordmenn!