hits

Syklister som et folkehelse-problem

kommentarer

bike in a paris
Av Paal-Gunnar Mathisen, distriktsleder Trygg Trafikk Østfold

Som Distriktsleder i Trygg Trafikk ble jeg tidlig gjort oppmerksom på Blogger Bente Lunds innlegg om «Syklister som er folkehelseproblem». Etter å ha lest innlegget flere ganger ble jeg sittende igjen med en ugrei følelse. Det er viktig å ha en debatt rundt konfliktene som ofte oppstår når syklistene hver vår skal ut for å «dele veien» med andre trafikanter. Husk: Vi har ingen rettigheter i trafikken, kun plikter.

Fakta-feil

Lunds innlegg bæres dessverre fremover av for mange fakta-feil, trolig initiert av å være noe irritert og samtidig ikke ha satt seg inn i lovverket.  En slik sak nører dessverre opp under en allerede oppildnet debatt, i digitale medier og nær sagt ute på veien. I hovedsak mener Lund at syklister ikke har noe i veien å gjøre. Spesielt ikke steder der det finnes «sykkelstier». Det hun referer til, godt dokumentert med bilder, er gang og sykkelveier, der syklister kan ferdes på de gåendes premisser. Dette i henhold til loven. Med andre ord skal syklistene sykle i tilnærmet gangfart, vike for gående- og for kjørende ved kryssende vei. Det er ofte dette som blir stridens kjerne. Hvorfor må syklistene på død og liv, for det er det det er i mange tilfeller, sykle i veibanen. Det blir negativt referert til slike syklister som ikler seg sykkeltøy. Tøy som gjør det noe mer behagelig for sykkelpendlere og treningsentusiaster. Mange er kledd i gule detaljer for å være synlig for andre trafikanter, og reduserer den ekstremt høye risikoen de utsettes for, når de velger å sykle i veien.

Dårlige sykkelveisystemer

Dessverre er tilstanden på sykkelvei-systemene i Norge langt fra gode nok. Det jobbes nasjonalt og lokalt for å bedre dette, men vi klarer dessverre ikke å bygge oss ut av problemet på mange tiår. De som velger å bruke veien som trasé gjør dette av mange grunner. Det kan være forbudt for de å bruke gang- og sykkelveiene grunnet for høy fart. Det kan også være av praktiske hensyn siden gang- og sykkelstier ofte ender brått eller ut i veien. Syklister ønsker, på lik linje med andre kjørende å komme seg raskest mulig til jobb, hjem eller andre steder. Noen er bare ut å trener og har da ingenting å gjøre på gang- og sykkelveier.

Les osgså: Syklister må også vise hensyn

Folkehelseproblem

For å gjøre det klart. Syklister har de samme «rettigheter» i veien som andre kjørende og må ikke bruke gang- og sykkelveien. Likevel skal syklister, på lik linje med andre trafikanter, følge regelverket. Det kan oppleves uryddig siden syklistene kan bruke flere forskjellige systemer for å komme seg frem. Av og på fortau. Kryssing av gangfelt. Litt ut i veibanen, og så litt inn på gang- og sykkelveien for så komme syklende på et sykkelfelt eller bare forbi biler i kø, på høyre side. Ja, for det har de faktisk lov til. Som bilister har vi lov til å bli irritert, men hva hjelper vel det. Vi kommer oss sjelden raskere frem, får kanskje høyere blodtrykk som faktisk kan bli et folkehelseproblem.

Trygg Trafikks trafikksikkerhetsundersøkelse utført av TNS-Gallup viser at det er stort spenningsnivå mellom trafikanter på to og fire hjul: Hele 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.

De som er gledelig er at de aller fleste syklister og bilister er flinke, viser hensyn til hverandre og bruker hodet. Men likevel. Statistisk sett vil 10 syklister dø i 2017. Bare rundt 500 blir skade-registrert hvert år, men vi vet det her er store mørketall. Bare ved Oslo legevakt ble det ble det i 2014 behandlet mer enn 2100 skadde syklister. Ja vi snakker om et folkehelseproblem når mange blir hardt skadd og drept hvert år.

Trenger holdningsendring

Trygg Trafikk mener det er behov for en holdningsendring både blant syklister og bilister.  Alle trafikanter har lik rett på veien, og det er et nasjonalt mål at flere skal sykle. Da trenger vi både fysisk tilrettelegging og en kulturendring hvor både syklister og bilister tar ansvar for å sørge for trygg sameksistens i trafikken. Det er likevel til syvende og sist syklistene som er den mest utsatte parten i en kollisjon. Det hjelper dessverre lite å ha «retten» på din side når ulykken først er ute. På den annen side er det sjåføren som må leve med å ha kjørt på og kanskje ende opp som ansvarlig for at en syklist blir skadet eller omkommer. Det skjer også alvorlige ulykker der syklister kolliderer med andre syklister.

Husk: Vi har ingen rettigheter i trafikken, kun plikter.

 

Her er Trykk Trafikks tips til deg som bilist:

 1. Bruk blinklys: Å droppe blinklyset kan fort bli fatalt hvis du har en syklist som tror du skal rett frem i blindsonen.
 2. Sjekk blindsona: Du skal alltid sjekke blindsona før du svinger i et kryss, eller skal kjøre ut i en rundkjøring. Før du vet ordet av det, har du en syklist i din blindsone.
 3. Kjør forbi med god margin: Ved forbikjøringer av syklister må du regner større margin enn med biler, på grunn av dragsuget. Blink ut og legg deg aller helst helt over i motsatt kjørefelt før du kjører forbi. Det anbefales minst 1,5 m avstand.
 4. Hold hodet kaldt: Ikke bli irritert og la deg friste til uforsiktige og nære forbikjøringer. I verste fall kan det føre til livsfarlige situasjoner.
 5. Bruk blikket: Vær oppmerksom og bruk blikket slik at du ikke overser syklister i trafikken.
 6. Oppfør deg ordentlig: Mange sykkelmosjonister klager over bøllete adferd fra sjåfører som bruker både hornet og spylervæske. Dette er både farlig og ulovlig.
 7. Del veien: Syklisten har like mye rett til å bruke veien som deg.  
Som syklist kan du sykle på veien og sykle to i bredden

 

Og til deg som syklist:

 1. Søk blikk-kontakt: Oppnå blikk-kontakt med bilistene når du skal krysse en vei eller en avkjørsel. Se og bli sett er alfa og omega for deg som syklist.
 1. Bruk armen: Som syklist er armen ditt blinklys. Gi tydelig tegn når du skal svinge, særlig når du skal krysse kjørebanen og svinge til venstre.
 1. Unngå blindsoner: Du må aldri sykle opp på høyre side av store biler i veikryss. Da kommer du i sjåførens blindsone. Hold deg bak bilen.
 1. Bruk lys og refleks: Hvitt eller gult lys foran og rødt lys bak på sykkelen er påbudt ved dårlig sikt og i mørke. Det samme gjelder rød refleks bak og hvit eller gul pedalrefleks.
 1. Bruk alltid hjelm: Faller du med hodet i asfalten vil hjelm kunne beskytte deg mot alvorlige hodeskader.
 1. Klær som synes: Bruker du klær med signalfarge og refleks er du mer synlig i trafikkbildet og det blir lettere for andre trafikanter å se deg
 1. Ikke sykle mer enn to i bredden: Hvis veien er oversiktlig og det er lite trafikk, kan dere sykle to i bredden. Det gir en kortere forbikjøringsstrekning for bilister.
 1. Slipp biler forbi: Vær oppmerksom på biler bak når deg sykler på landeveien. Gi tegn, og slipp bilister forbi ved første anledning.