hits

Skal vi tillate å sortere ut enkelte mennesker?

kommentarer


Av Signe Marie Engeløya Stendal

Hei venstresida

Det er snakk om å innføre en blodprøve for gravide som gjør det enklere å avdekke om foster har såkalte avvik, eksempelvis Down syndrom.

Fra bla Danmark vet vi at en slik praksis fører til at det knapt fødes barn med kromosomvariasjoner. Jeg ser meg selv som godt plantet på den politiske venstresiden både ideologisk og prinsipielt, blant annet på grunn av at jeg mener venstresiden har den mest rettferdige politikken for å verne om de svake og marginaliserte.

Les også: La ikke debatten handle om blodprøver og abort

Jeg har nylig har fått en fantastisk sønn med Down syndrom og saken om blodprøven er avgjørende når jeg går til valgurnene. Det faktum at det fødes færre og færre barn slik min sønn gjør meg trist, og jeg forstår at dette er et spørsmål om politikk.

Mitt spørsmål til venstresida er i hvilken grad dere fører en politikk som verner om det ufødte barnet med Down syndrom, og et samfunn hvor det er plass til alle slags mennesker? Er dere for eller i mot å innføre blodprøven?

Les også: Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom

PS. Jeg håper ikke dere drar «kvinnens rett til å bestemme over egen kropp»-kortet. Dette handler ikke om kvinnekamp og retten til å bestemme over egen kropp. Det handler ganske enkelt om vi skal tillate å sortere ut enkelte mennesker.