hits

Derfor må Oljefondet endres

kommentarer
Skjermdump Nettavisen

Av Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Miljøpartiet De Grønne er et liberalt parti med nytenkende politikk - i motsetning til Nettavisen, som har et mer konservativt syn på samfunnet, hvor det meste er best som det var før. Det ser vi for eksempel i lederartikkelen om hvordan vi skal forvalte vår felles formue: Oljefondet.

Vi er i det minste alle enige i at Oljefondet må forvaltes på en slik måte at den kommer flest mulig til gode - både i dag og i framtiden. Vi ønsker alle høyest mulig avkastning på sparepengene - innenfor trygge og etiske rammer. Spørsmålet er hvordan vi best får dette til.

Miljøpartiet De Grønne ser, i motsetning til Nettavisen, at verden er i endring. Det er ikke sikkert at måten vi har forvaltet Oljefondet til nå, vil være best også i framtiden. Dagens retningslinjer må oppdateres, fordi veksten i Oljefondet allerede nå kan ha nådd sin topp. Det er ikke sikkert vi om 10 år vil tjene penger på det samme vi tjener penger på i dag.

Rasmus Hansson

Det er Stortingets ansvar å modernisere forvaltningen av fondet for å sikre vår velferd. Gjør vi som Nettavisen foreslår, å la dagens forvaltningspraksis gjelde også i framtiden, risikerer vi å tape mye penger, og vi står igjen på perrongen når toget går.

Det betyr, helt konkret, at Miljøpartiet vil åpne opp for at Norges Bank kan investere i såkalt unotert infrastruktur, altså gjøre ikke-børsnoterte investeringer som for eksempel i jernbane, kraftkabler og fornybar energiproduksjon. Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget, samt Norges Bank, ønsker det samme som Miljøpartiet De Grønne - altså det motsatte av Nettavisen.

Slik sa sentralbanksjefen det i sin årstale i 2016:

«Avkastningen på eiendom og infrastruktur har en tendens til å følge et litt annet mønster enn avkastningen på aksjer og obligasjoner. Investeringer i disse aktiva-klassene vil derfor kunne bedre forholdet mellom avkastning og risiko i fondet samlet sett.»

Det er ikke vi politikere som har best forutsetning for å forvalte pensjonsfondet, og det er heller ikke vår oppgave. Vår oppgave er å gi forvalterne best mulig rammer, som sikrer god avkastning og god etikk. Vi må stole på at Norges Bank med sin ekspertise innen finansielle forvaltning gjør de rette valgene.

Miljøpartiet De Grønne er enig i at infrastrukturinvesteringer byr på nye utfordringer for Oljefondet. Vi må sikre at slike investeringer skjer innenfor fornuftige økonomiske rammer. Vi må sikre at disse investeringene er ansvarlig. Vi må sikre åpenhet og en god parlamentarisk kontroll over fondet.

Les også: Oljefondet får nei til direkte fornybar-investeringer

Det vi som politikere derimot ikke må gjøre er å legge for detaljerte føringer for hvordan Norges Bank skal implementere et slikt investeringsmandat.

Derfor er det riktig å nå åpne opp for at det kan investeres i unotert infrastruktur. Dersom forvalterne ser at dette er mulig å tjene på, så vil de investere. Er det ikke mulig å tjene på, så investeres det ikke. Dette valget må forvalterne ta, ikke vi politikere ved å sette strenge regler, som Nettavisen vil.

Heldigvis tyder alt på at det er gode penger å tjene nettopp på unotert infrastruktur. Ute i verden ser vi klare markedstrender, og antallet pensjonsfond som investerer i infrastruktur øker kraftig. Godt forvaltede fond gir allerede 12-15 prosent avkastning på denne type investeringer. En «no-brainer», har Financial Times skrevet.

Å åpne opp for investering i unotert infrastruktur, betyr også at vi vil kunne investere i framtidens energi: Fornybar energi, som sol og vind. Å investere i framtidens energi vil være god økonomi. Dette vil også bidra til vekst i markedet for fornybar energi infrastruktur vil også gjøre det lettere å nå de ambisiøse målene i Paris-avtalen.

Dersom forvalterne i Norges Bank gjør jobben sin, som de har gjort i alle år, vil Oljefondet vokse - samtidig som vi får mer investeringer i fornybar energi, som igjen vil bidra til å utkonkurrere kull, olje og gass.

Slik tjener vi penger samtidig som vi redder klimaet. Bedre går det vel ikke an å få det?

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg stod for en bragd da han fikk gjennom et forslag fra blant andre Miljøpartiet De Grønne om å trekke Oljefondet ut av kull. Derfor heier vi igjen på Tvedt Solberg som må ta ansvar og gi Oljefondet det investeringsmandatet ekspertene er enige om - og som verden trenger.