hits

Realistisk røykfrihet

kommentarer

Hand putting out a cigarette in ashtray
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

Av Claude Guiron, kardiolog og scientific engagement director ​i tobakkselskapet Philip Morris

Helseminister Bent Høie fikk rett før jul flertall i Stortinget for å innføre skadereduksjon som prinsipp i norsk tobakkspolitikk for første gang. Røykere som ikke klarer å stumpe røyken, skal nå gis en ekstra valgmulighet: dersom man ikke ønsker eller klarer å slutte å røyke, kan man velge et røykfritt alternativ som ikke er helt ufarlig men som sannsynligvis gir brukeren lavere risiko for å bli rammet av sykdom.

En tredje vei for røykere er nå etablert i Norge. Det er ikke mange år siden biler var laget på en måte som medførte at folk døde og fikk skader fra trafikkulykker, ulykker som i dag knapt gir deg en bulk i panseret. Arbeidet med å redusere risikoen knyttet til bilkjøring fortsetter, og i bilindustrien konkurrerer selskapene i tillegg om å utvikle biler som minsker belastningen på klima og miljø. Bilindustrien leder selv an en teknologiutvikling som tilfredsstiller etterspørselen etter lavere risiko.

Philip Morris har lansert IQOS, et produkt som kun varmer opp tobakken i stedet for å brenne den.


Les også: Den nye sigaretten?

Politikerne setter mål for det grønne skiftet, men er samtidig enige om at dette skiftet først skyter fart når industrien spiller på lag. Tobakksindustrien er overmoden for et skifte fra gammeldagse sigaretter over til å tilby røykere produkter med lavere risiko. Men at et produkt har lavere risiko, er i seg selv ikke tilstrekkelig: produkter med redusert risiko må være konkurransedyktige, slik at forbrukerne faktisk stumper røyken. Produktene må tilby en smak, et ritual og levering av nikotin som etterligner sigarettrøyking, men uten røyken og de farlige stoffene som forløses når tobakk antennes.

Claude Guiron

For at folk skal kunne ta fornuftige valg om sin egen helse, må de få tilgang på informasjon om hvilke alternativer de står overfor. Dette krever at:

  1. Produkter med betydelig lavere risiko enn sigaretter må utvikles og produseres. Røykere er en sammensatt gruppe med forskjellige preferanser, og følgelig må de tilbys forskjellige typer produkter med redusert risiko.
  2. Produsentene av disse produktene må med etablerte vitenskapelige metoder vise myndigheter og samfunn at produktene er røykfrie og bærer mindre risiko.
  3. Det må på en balansert måte kunne informeres til voksne røykere (som ellers ikke vil slutte å røyke) om at slike produkter eksisterer og hvilket skadepotensial de bærer.
  4. Det må dokumenteres at produktene ikke virker tiltrekkende på ikke-røykere, særlig ungdom.
  5. Produktene må være tilgjengelig, både rent fysisk ved salgsstedet og prismessig.


 

En teknologinøytral lovgivning vil gi insentiv til innovasjon av produkter med stadig redusert skadelighet. Hvis politikerne ønsker å stimulere denne innovasjonen videre og samtidig stimulere voksne røykende menn og kvinner til å velge mindre skadelige alternativer, bør myndighetene også vurdere å skattlegge nikotin- og tobakksprodukter basert på skadepotensialet, snarere enn hvilke komponenter produktet består av. 

Lovgivning som ikke er teknologinøytral, blir raskt utdatert og kan motvirke de politiske mål den er satt til å oppfylle. Politikerne har vedtatt at skadereduksjon nå er en del av norsk tobakkspolitikk. Nå gjenstår det å konkretisere hva dette betyr og se nærmere på folkehelsepotensialet som ligger i produkter med redusert risiko.