hits

Kampen innad i Arbeiderpartiet

OSLO 20170421.Ap-leder Jonas Gahr Støre hyller si nestleder Hadia Tajik etter hennes tale på Arbeiderpartiets landsmøte 2017 i Folkets Hus fredag.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik etter hennes tale på Arbeiderpartiets landsmøte 2017.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Av Saida Begum, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo

Forbud mot utbytte i barnehagesektoren har blitt den store kampsaken som forener venstresiden foran høstens valg. Landsmøte etter landsmøte på venstresiden har konkludert med at de er mer opptatt av barnehagenes eierform enn kvalitet. Nå skal kampen tas på Arbeiderpartiet sitt landsmøte hvor Ap skal ta stilling til om de vil gjøre den politikken de fører lokalt mot private velferdsleverandører til nasjonal politikk.

Les også: Skattegave til sine egne venner

Jonas Gahr Støre uttalte nylig følgende: «Arbeiderpartiets politikk er ikke å nekte en barnehageeier å tjene penger på barnehagedriften.» Jeg skulle ønske at Gahr Støre hadde partiet sitt med på den uttalelsen.

Arbeiderpartiets politikk lokalt

Ser man på de største kommunene Ap styrer, så ser vi at Ap i kommune etter kommune har startet sin kamp mot private velferdsleverandører.

I Oslo har byrådet med Ap i spissen inngått en avtale med Rødt med formål om å hindre private aktører å etablere nye barnehager. De eksisterende private barnehagene i Oslo får med Ap i byråd en skatteregning som gir de mindre økonomisk handlingsrom enn kommunale barnehager.

Les også: «Velferdsprofitører» under angrep også i Senterpartiet

Ideelle aktører har også fått merke Ap sin privatallergi. En av disse private aktørene er den ideelle organisasjonen KIA. De har i flere år hatt et samarbeid med Oslo kommune hvor de har gitt innvandrerkvinner norskopplæring i kombinasjon med barnehagetilbud. Gjennom sitt langvarige arbeid med denne elevgruppen har KIA fått til rekruttering til norskopplæring blant særlig utsatte innvandrerkvinner. Venstresiden med Ap som initiativtaker vedtok å legge ned dette tilbudet. Eierform ble viktigere enn det faktum at KIA sitt helhetlige tilbud var det eneste alternativet for norskopplæring som dekket behovet for mange av disse kvinnene.

Saida Begum, bystyrerepresentant for Høyre i Oslo


I Trondheim fattet venstresiden med Ap i spissen et forslag om at alle nye barnehager skal være drevet av kommunen eller av ideelle. På årsmøtet til Trondheim Ap ble det fattet et enstemmig vedtak om å innføre forbud mot utbytte i barnehagesektoren.

Også i Bodø og Tromsø har Ap lagt ned tilsvarende forbud mot nye private aktører i barnehagesektoren. Hele ti av fylkeslagene i Ap har varslet at de vil ha utbytteforbud på velferdstjenester. Venstrekreftene i partiet er sterke, og dessverre ikke på linje med Gahr Støre om hva som er Ap sin politikk.

God velferd foran eierform

Brukerundersøkelser viser år etter år at de private barnehagene jevnt over scorer bedre på kvalitet enn de kommunale barnehagene. De store barnehagekjedene driver mange av de mest populære barnehagene. Eierne av private barnehager investerer mye tid og penger for å bygge opp sine barnehager. Snittutbyttet i private barnehager er på 1 %. Utfordringen i barnehagesektoren er ikke eierform og muligheten for å ta ut utbytte, utfordringen er kvalitetsforskjellene mellom barnehagene.

Der venstrekreftene i Ap er mer opptatt av eierform enn kvaliteten, så er det viktigste for oss i Høyre at barnehagen leverer et godt pedagogisk tilbud til barn. Da bør det selvfølgelig være rom for at private aktører som vil være med å bidra kan tjene penger på å tilby gode velferdstilbud til innbyggerne. Et barnehagetilbud bestående av både private og kommunale barnehager gir større valgfrihet til småbarnsforeldre og bedre barnehager for barna.

Kjære Jonas, det holder ikke å snakke varmt om et mangfoldig velferdstilbud i festtaler og intervjuer. Man må faktisk følge det opp politisk både lokalt og nasjonalt. Jeg ønsker deg derfor lykke til i din kamp mot venstrekreftene i partiet på landsmøtet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar