hits

Vi må ikke forby tigging, men vi må forby «tiggeturisme»

kommentarer
Norge burde innføre et krav om norsk statsborgerskap for å kunne tigge i Norge, mener Av Chase A. Jordal sentralstyremedlem Senterungdommen. Foto: Paul Weaver/NA Bilder

 

Av Chase A. Jordal sentralstyremedlem Senterungdommen

Etter at NRK nylig avslørte kretsen rundt det kriminelle tiggermiljøet i Bergen, har debatten rundt tigging igjen kommet på dagsorden. Krav om et nasjonalt eller et kommunalt tiggerforbud har blitt fremmet, i tillegg til at rettmessige motsvar om at man «ikke kan forby fattigdom» har blitt hørt. Det sistnevnte er riktig, vi kan ikke forby fattigdom og vi burde ikke forby tigging verken nasjonalt eller kommunalt.

Det finnes dessverre nordmenn som av forskjellige grunner og tross gode støtteordninger, tidvis må ty til tigging for å overleve. Det skal ikke være slikt i vårt samfunn, men det å forby folk å be om hjelp fra andre enn staten, er ikke veien å gå.

Les også: Akademiske løgner om romfolk og tiggere

Men, etter å ha vedkjent oss at det ikke er riktig å forby tigging, må vi også våge å anerkjenne at det problemet de fleste av oss har med tiggere ikke er i forbindelse med den unge rusmisbrukeren fra Grünerløkka som trenger penger til bussen. Problemet er lik enten det er i Bergen, Oslo eller utenfor lokalbutikken i Leikanger. Problemet er «turisttiggerne».

Norge burde innføre et krav om norsk statsborgerskap for å kunne tigge i Norge. Et slikt regelverk finnes til dels allerede i kraft av at det stilles krav om at personer som ønsker å reise inn i Norge må enten ha fast arbeid å gå til eller ha penger nok for å klare seg under oppholdet, mener Chase A. Jordal

Turisttiggerne som vårt samfunn har skapt en nisje for gjennom kraftige økonomiske incentiver. Økonomiske incentiver som motiverer folk til å reise lange avstander til et fremmed land, ikke for å drive ærlig arbeid etter norske vilkår, men for å tigge langs våre gater. En slik reise er ikke billig og det har flere ganger blitt påvist bakmenn og organisert kriminalitet i tilknytting til turisttiggermiljøene.

Les også: Tigging som skalkeskjul for narko og prostitusjon

Jeg har ingenting imot at folk kommer til Norge for å ta arbeid på lik linje som andre nordmenn, men når folk kommer for å utnytte vårt samfunn så er det for meg innlysende at et system som gir rom for slike incentiver har behov for utbedring.

Norge burde innføre et krav om norsk statsborgerskap for å kunne tigge i Norge. Et slikt regelverk finnes til dels allerede i kraft av at det stilles krav om at personer som ønsker å reise inn i Norge må enten ha fast arbeid å gå til eller ha penger nok for å klare seg under oppholdet. Men, grunnet vår mangel på grensekontroll, blir disse kravene i minimal grad fulgt opp.

Vi kan ikke forby folk å være fattige, men vi kan innføre tiltak som i større grad sikrer at turistene som kommer hit gjør det for å oppleve landet vårt, og ikke for å tigge.