hits

Ap mangler retningssans


Frank J. Jenssen, stortingsrepresentant Høyre

Ap-leder Jonas Gahr Støre strør stadig om seg med analyser - et annet ord for kritikk av regjeringen - av ting han mener er galt i Norge. Det er allikevel ikke så lett å bli klok på hvilke løsninger han står for.

Det er flere saker å velge mellom, bare den siste tiden:

Støre kritiserer regjeringens frys av tollvernet for landbruket. Selv vil han ikke love verken mer eller mindre toll hvis han får bestemme. Han lover derimot å være «modig, sta og kreativ». Javel.

Når det kommer til kommunereformen, har Støre og hans parti inntatt alle tenkelige standpunkter. Når nesten hundre kommuner nå frivillig går sammen, vil Støre heller lage en annen reform. Denne skal være basert på de ikke helt presise kriteriene

  • «løpende diskusjon med andre virkemidler»
  • «med en annen holdning og med et annet samspill med kommuner og regioner»
  • fordi «Endringen i struktur for å sikre bedre tjenester og godt demokrati stopper ikke, den går ikke ut på dato»

At hans egen partikollega Helga Pedersen nylig foretok en (antagelig) utilsiktet irettesettelse av sin egen partileder, gjør i grunnen bare bildet av et retningsløst Ap komplett. Smak bare på uttalelsen fra Pedersen: «Jeg vil advare sterkt mot å hive alle kommunene inn i kverna en gang til. Nå må de få konsentrere seg om å levere gode tjenester og ikke drive reformarbeid».

Vil Ap kutte veier eller kunnskap?

Støre mener det brukes for mye oljepenger. Der Høyre satser på samferdsel, kunnskap og lavere skatt på norsk næringsliv, mener Støre at «penger vi trenger i fremtiden, er brukt nå». Hvis han ikke vil kutte i samferdsel eller kunnskap, må han åpenbart mene at bedre skattevilkår for norske bedrifter, slik at disse kan investere i flere jobber, er feil bruk av penger. I Høyre ønsker vi arbeidsplasser, som gir folk en jobb å gå til og penger i felleskassa, velkommen heller enn å antyde at det er bortkastet å bidra til at de skapes.

Støre hevder også at det knapt skapes jobber i privat sektor. Vel, 60.000 nye jobber i private bedrifter i vår regjeringstid mener jeg taler for seg selv. Dette er jobber som er skapt selv om oljeprisen har stupt og svært mange bedrifter har fått det tøffere på grunn av dårlige tider i landene de selger varer til.

Politikerne kan ikke vedta nye jobber i privet bedrifter, men vi kan gjøre det lettere eller vanskeligere for dem å se dagens lys. Hvis Støre har forslag som vil gjøre det lettere å skape private bedrifter og nye arbeidsplasser, har vi til gode å høre om det. Det eneste vi har hørt så langt er kravet om å skattlegge bedrifter og norske arbeidsplasser hardere.

Støre er opptatt av det skal være små forskjeller mellom folk i Norge. Dette er en verdi vi deler. Norge er da også blant landene i verden med minst ulikhet. Det viktigste bidraget til at vi fortsatt kan ha det slik er at så mange som mulig klarer å komme seg i betalt jobb. Men når regjeringen foreslår endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger som skal gjøre det lettere å komme seg over i arbeid, stritter Ap igjen imot.

Den «størske» løsningen på hvordan vi skal innrette velferdsordningene best mulig er å stille følgende spørsmål: «Jeg forventer et svar på hvor det skal kuttes». Joda, ti vise kan sikkert spørre mer enn en dåre kan svare, men kanskje er det på tide at Støre selv begynner å gi noen svar. Jeg skal ikke kalle ham en dåre av den grunn.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar