hits

Likestillingsloven favoriserer kvinner og diskriminerer menn 

Av Kjetil Thue, leder, og Guttorm Grundt, nestleder i Mannsforum

Lovforslaget er en hn mot menn. Favoriseringen av kvinner fortsetter, og diskrimineringen av menn likes. Fortsatt kjnnsdiskriminering av menn vil f store negative konsekvenser for samfunnet etterhvert som stadig flere gutter og unge menn faller ut av skole- og arbeidsliv, og melder seg ut av aktiv samfunnsdeltagelse. Vi hper Stortinget tar til vettet og vedtar en rettferdig og kjnnsnytral likestillings- og diskrimineringslov. N!


Statsrd Solveig Hornes opprinnelige forslag om en kjnnsnytral likestillingslov ble effektivt torpedert av kvinnenettverkene i partiene og regjeringen etter innbitt motstand fra Likestillingsombudet, likestillingsforvaltningen, fagforeningene, kjnnsforskerne, Kvinnefronten og de andre kvinneorganisasjonene.

Innspillene fra mannsorganisasjonene er fullstendig oversett.

40 rs likestillingskamp med Likestillingslovens favorisering og kvotering av kvinner har gitt store resultater, og mange uheldige (utilsiktete?) sidevirkninger. Kvinner har i 40 r vrt det gode og foretrukne kjnn, mens menn og mannlige kvaliteter, og positive bidrag til samfunnet, er blitt underkjent.

Kvinner er n i stort flertall bde blant ledere og ansatte i offentlig sektor. Kvinner dominerer i grunnskolen med hele 80 % av lrerne, og tiltak for rekruttere flere menn er fjernet. Gutter gjr det ogs vesentlig drligere i skolen enn jenter, og flere dropper helt ut. 2 av 3 studenter p universiteter og hyskoler er kvinner, og kvinneandelen er kende fordi kvinnelige studenter kvoteres ensidig inn p mannsdominerte studier (real- og ingenirfag), mens mannlige studenter ikke kan kvoteres inn p de mange kvinnedominerte studieretningene.

Les ogs: Jeg er pappa - ikke helgepappa

Fremtidens leger, psykologer, tannleger, jurister og pedagoger er kvinner, svrt f menn. Behovet for f en mannlig terapeut i de tilfeller pasientens problemstillinger krever det, vil i fremtiden ikke kunne mtes.

Kvinner kvoteres inn i ledelsen og styrerommene i mannsdominerte deler av privat sektor, mens ingen menn kvoteres inn i offentlig sektor eller kvinnedominerte deler av privat sektor, fordi det er forbudt, i dette forslaget til en skalt Likestillingslov. Kvinners helse prioriteres foran menns helse, flere menn enn kvinner dr av kreft, men bare kvinner screenes for dette. Tre ganger s mange menn som kvinner tar sine liv, uten at alarmklokkene ringer i det kvinnedominerte helsevesenet.

En fortsatt favorisering av kvinner for oppn en ytterligere bedring av kvinners stilling og en viderefring av diskrimineringen av menn i loven, gir et meget negativt signal til unge menn og kvinner om at menn er mindre verdt i vrt samfunn. Ordet: menn er ikke engang nevnt i loven, i motsetning til kvinner. Dette vil ytterligere forverre selvflelsen til gutter og unge menn som allerede sliter i skolen, med komme seg i jobb og starte en familie, og kunne delta positivt i samfunnet. Flelsen av bare vre annenrangs med feil kjnn i sitt eget land, vil kunne forsterke mange unge menns psykiske problemer og f flere enn fr til melde seg ut av samfunnet. Vi ser allerede i dag en alvorlig tendens til at stadig frre unge menn kommer seg i utdanning eller arbeid, og at flere ender opp p ufretrygd og/eller andre ytelser fra NAV. Menns sysselsetting har, helhetlig sett, stagnert - med en stadig fallende tendens.

Dersom dette fr lov til fortsette, vil det i ytterste konsekvens kunne innebre en alvorlig fare for velferdsstatens fremtid.

MannsForum setter n vr lit til at Stortingets flertall samler seg, og srger for, at Norge fr en reell likestillingslov, i likhet med de vrige nordiske land, i motsetning til det den ?blbl? regjeringen i dag la fram som det foreliggende lovforslag.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar