hits

Utflyttede pensjonister blir straffet med skatt

Happy seniors taking a walk in the park on sunny day
Norge sparer fire millarder p utflyttede pensjonister - de fr svi konomisk. Foto: IStock

Av Jrgen Torp, styreleder i Emigrant1

I en hyesterettsdom vedrrende den n omtalte rederiskattedommen sier Hyesterett vedrrende handlingsskatter:

Nr en ny skatt eller avgift er blitt lagt p en tidligere handling eller begivenhet, har rettspraksis, uten en nrmere vurdering lagt til grunn at tilbakevirkningen har vrt i strid med Grunnloven.  -Alts Grunnlovens 97.


Hva er s en handling? Ut fra undertegnedes forstelse er det flytte fra et sted til et annet, og til utlandet for sak skyld, en handling. Gjelder ikke det i skattesaker? - Professor i rettsvitenskap, Eivind Smith, ved Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo skriver i sin artikkel i Idunn.no 2010:

Som vist i min bok Konstitusjonelt demokrati (2009) kap. IX.4.4, ligger kjernen strengt tatt bare i at offentlige inngrep m ha hjemmel i rettsreglene p den tid vedkommende handling eller begivenhet finner sted. Dette gjelder uten hensyn til p hvilket rettsomrde inngrepet skjer.

Ikke straffes senere

S vidt undertegnede forstr kan man foreta en handling som er lovlig uten bli straffet for det p et senere tidspunkt. Hvordan er det s med den n bermte kildeskatten p pensjoner?

En rekke norske pensjonister flyttet til et annet land lenge fr den nye loven ble iverksatt pr. den 01.01.2010. I henhold til Grunnloven faller ikke disse inn under kildeskattloven. De har ogs ftt bekreftelse fra ligningskontor i kommunen de flyttet fra p at skatteplikten til Norge har opphrt. Men de blir likevel trukket forskuddsskatt og m selv greie ut med bostedslandets skattemyndigheter for eventuelt f skattepengene refundert.
Hvor er Grunnloven her? Pytt, jeg glemte jo at norske lover er til for brytes, ihvertfall av byrkratiet i finansdepartementet og skattedirektorat.

Hvordan er det s med de mange skatteavtaler som Norge har inngtt med andre land? Iflge Professor Dr. Juris Fredrik Zimmer er skatteavtaler jevngode med traktater og skal behandles som sdanne. Men for at de skal f betydning i norsk rett s m de omgjres til norsk lov av Stortinget.

Jrgen Torp


Men der det strid mellom norsk lov og skatteavtaler er det skatteavtalene som har preferanse. De m omgjres til Norsk Lov med en iverksettelsesdato. Gjelder ikke Grunnloven for disse, siden utenlandspensjonister blir skattlagt i henhold til ny skatteavtale, selv om de er flyttet rtier fr?

Har ikke kildeskatt

Eksempel: Hvordan blir en skatteavtale til? Den forhandles av byrkrater i Finansdepartementet og sendes til Stortinget for ratifisering. Alt m vre sant og riktig. Men er det s nye? I den nye skatteavtalen med Tyskland pstr Finansdepartementet at Tyskland har kildeskatt. Finanskomiteen p Stortinget oppfatter dette som om Tyskland har kildeskatt p pensjoner. Dette er sjekket p regjeringshold.

Tyskland har ikke kildeskatt p pensjoner, men Finanskomiteen oppfatter det slik. Det blir jo vise versa sier Siri Meling (H) i komiteen. Avtalen ble vedtatt og skaper et rent helvete for norske pensjonister i Tyskland. Ikke bare at kildeskattloven er gitt tilbakevirkende kraft, men ogs at skatteavtalen er vedtatt p basis av feilinformasjon fra norske byrkrater til de styrende organer.


Skatteavtalen med Tyskland fram til den 31.12.2014 hadde ogs en diskrimineringsklausul. Slik de fleste forstr denne skal ikke en tysk statsborger diskrimineres i Norge sammenlignet med norske statborgere nr skatteobjektet er i Norge og omvendt.

Nei, sier en viss lovrdgiver i Finansdepartementet. Han fr ikke de fradrag som andre norske fr. Prokuratriks kaller en norsk advokat dette. Klausulen fr null vedi.

Mange skatteavtaler inneholder denne artikkelen med formuleringen skal bare kunne eller kan

Artikkel 18 Pensjoner, underholdningsbidrag, livrenter, og lignende utbetalinger

Pensjoner og annen lignende godtgjrelse som betales til en person bosatt i en kontraherende stat skal bare kunne (kan) skattlegges i denne stat.

Med andre ords s har Norge fraskrevet seg skatteretten, men trekker fortsatt kildeskatt og forlanger norsk selvangivelse og bevis for at skatt er betalt i bostedlandet.  -Etter undertegnedes syn er det bostedslandet som har disse rettigheter. (i henhold til OECDs standardmal for skatteavtaler).


Men hvis det ikke str i skatteavtalen bruker vi andre lover sier Elisabeth Landmark i Skattedirektoratet.


Hmm! En avtale skal holdes etter sitt innhold sier jusinfo., men her opplever vi brudd p avtalelov.

Les bare hva tidligere regjeringsadvokat Bjrn Haug (1972-1995) og dommer i ESA/ EFTA-domstolen 1995-2000) har uttalt:

Norske myndigheter har i noen sammenhenger krevd dokumentasjon for at man faktisk blir beskattet i utlandet, ikke bare at man skattemessig klassifiseres som bosatt i utlandet. Her gr norske myndigheter, etter mitt skjnn, lenger enn de har lovmessig grunnlag for. I det yeblikk det
er akseptert at man etter norsk lov eller gjeldene skatteavtale ikke skal skattes i Norge, er det uvedkommende hvorvidt eller hvordan det nye bostedslandet gjennomfrer sin beskatning. Det er etter min mening ikke lovlig hjemmel for sette beskatning i det nye bostedslandet som vilkr for unnlate norsk beskatning.

 

Minstepensjonister blir diskriminert

Overstende stttes ogs av professor Zimmer ved UiO.Fra hans bok kap. 10.2.1 Skatteavtalene kan bare lempe norsk beskatning.
Sitat: Som nrmere beskrevet i 18.3. nedenfor, gjelder norsk beskatningsavkall som utgangspunkt ogs hvor inntekten ikke blir beskattet i den annen stat, f.eks. fordi internrettslig hjemmel mangler der, med mindre skatteavtalen bestemmer noe annet.
 

I noen avtaler har Norge sikret seg skatterett. Blir da disse utflyttede nordmenn behandlet som andre nordmenn?  nei. Selv minstepensjonister blir diskriminert og blir trukket kildeskatt p 15 prosent. Norge gir ingen motytelser. Pensjonisten m kjpe helseforsikring og s videre, da dette ofte er en forutsetning for f oppholdstillatelse.


Sparer Norge p at noen flytter fra landet? I flge Stortingets utredningskontor s sparte Norge ca. kr. 74.000,- i helse- og sosiale kostnader i 2009 pr. utflyttet pensjonist. P det tidspunktet s var det ca. 43.000 utenlandspensjonister. (Dvs. rlige besparelser p ca. kr. 3,2 milliarder). I mellomtiden, og hvis man antar en inflasjonsrate p ca. 2,5 prosent pr. r, s kan man anta at dette har kt til ca. kr. 90.000 pr. pensjonist pr. r. Antall utenlandspensjonister har ogs kt til ca. 49.000. (Dvs. rlige besparelser i Norge p ca. kr. 4,4 milliarder).

Tyveri av eiendom


Hva sier domstolene om pensjon? I flge Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett s er opptjent pensjon din eiendom. Men nr Norge ikke yter noe tilbake er jo dette rent logisk tyveri av eiendom.

Hva sier s den Europeiske Menneskerettsdomstol? I flge dom i EMD (Den Europeiske Menneskerettsdomstolen) av 29. oktober 2015 s er den skalte kildeskatten brudd p menneskeretten etter prinsippet om legal certainty.Man skal alts vite hva man har rutte med n og i fremtiden. Med kildeskattloven kan trekkprosenten variere med Stortingets varierende sammensetning.

Men hvem av Norges byrkrater og politikere bryr seg om lover og dommer? De skal kun lre nr de gjr noe galt, mens hvermannsen forflges til gravkanten.

EFTAs overvkingsorgan ESA mener at norske regler om skattefradrag og skattebegrensning for pensjoner, mottatt fra Norge, er i strid med ES-avtalen. 
                                                                

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar