hits

Mobilteknologi gir økt velferd

kommentarer

Internet of things
Licensed from: kit8.net / yayimages.com

Av Reynir Jóhannesson, statssekretær i Samferdselsdepartementet

Regjeringens mål er at Norge skal ligge i fremste rekke i å ta i bruk ny teknologi. Det skal være attraktivt å investere i Norge, og vi som myndigheter skal spille på lag. Derfor arbeider vi målrettet for at befolkningen skal få glede av 5G så fort som mulig.

Nordmenn ligger allerede langt fremme i bruk av nye teknologier og kommunikasjonstjenester. Enkelte av oss har muligens en litt overdreven mobilbruk til tider, men jeg kan ikke tenke meg å gå tilbake til en hverdag uten smarttelefon med sanntidsinformasjon for kollektivtrafikken, Google Maps og Spotify. Jeg foretrekker dagens teknologi fremfor fortidens, og jeg er spent på hva fremtiden har å by på. Jeg er teknologioptimist.

Les også: Det nye mobilnettet 5G kommer til å bli helt hinsides raskt

Vi skal fortsette å gjøre byene og transportsystemene våre enda smartere og mer effektive. Vi jobber målrettet med utrulling av fiber og et lynraskt mobilnett som kan takle enorme mengder med enheter. I tillegg er det viktig å oppdatere gammeldagse lover og regler som i dag blokkerer innovasjon. Vi moderniserer dagens regelverk for å legge til rette for blant annet droner og selvkjørende kjøretøy. Alt dette er regjeringen i gang med, men det gjenstår mye arbeid i årene framover.

5th Generation Mobile Network, 5G Wireless System
Licensed from: Olivier Le Moal / yayimages.com

For å realisere potensialet som ligger i ny teknologi, vil vi nå styrke samarbeidet med våre naboland og gjøre vår region attraktiv for gründere og investorer. Derfor tok jeg tidligere i år initiativ til en felles 5G-handlingsplan med landene i Norden og Baltikum. Første møte var på mobilkongressen i Barcelona i begynnelsen av mars.

Les også: Ønsker å skru av 3G-nettet i Norge - men har møtt overraskende hindring

Neste generasjon mobilnett, 5G, er så mye mer enn bare en raskere versjon av 4G som vi kjenner i dag. Det blir en plattform for innovasjon og verdiskapning, og vi ser allerede at norske selskaper og gründere har begynt å posisjonere seg i dette markedet. Her er det store muligheter, og vi ønsker å bidra til å posisjonere Norge riktig.


 
Statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson (FrP) nr. to fra venstre.

I løpet av året skal vi konkretisere innholdet i handlingsplanen for 5G. Neste møte blir på Digital North, en nordisk-baltisk konferanse om digitalisering som skal arrangeres i Oslo senere i år. I Barcelona diskuterte vi hvordan myndighetene på en best mulig måte kan legge til rette for utvikling og utrulling av 5G. I tillegg til å modernisere og harmonisere diverse regelverk i regionen vår, ble vi enige om å arbeide videre med å:

  • frigjøre frekvenskapasitet raskt for å legge til rette for testing, forskning og innføring av 5G-nettverk.
  • samarbeide med industrien på pilotprosjekter om 5G-tjenester gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS), for eksempel gjennom universiteter eller offentlige virksomheter. 
  • støtte innovasjon og utvikling av produkter og tjenester som gjør bruk av 5G-nettverk.
  • oppmuntre universiteter og offentlige forskningsprogrammer til å delta i utviklingen av ny bruk av 5G-tjenester.
  • fremme tidlig utrulling av 5G-nettverk i store urbane områder og langs viktige transportårer.

Norden har vært kjent for å være tidlig ute med både 3G og 4G, men det lå en stund an til at vi skulle henge etter når det gjelder 5G. Telenor har nå varslet at testingen av fremtidens mobilnett starter allerede i år, og Telia kvitterte med at vi får se hvem som faktisk blir først med innføringen av 5G. Det nordisk-baltiske samarbeidet viser at vi som myndigheter også er på rett spor. Med så mange som drar i samme retning, er jeg sikker på at vår region tar ledelsen tilbake!