hits

Ungdom i Malawi bidro til forbud mot barneekteskap


 

Én av to jenter i Malawi giftes i dag bort før hun er 18 år, og én av ti før hun er 15 år. I Malawi har nettopp ungdom vært en viktig pådriver for å få 18-årsgrense for ekteskap.

Av Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan International Norge og Dina Nybø Olavsen (17), juniorrådgiver for diskriminering av jenter i Plan International Norges ungdomsgruppe URO

17 av 20 land med høyeste prosentandel barnebruder i verden, ligger i Afrika. Den afrikanske union (AU) vedtok i 2014 å bekjempe denne skadelig tradisjonelle praksisen innen 2030. I Malawi var ungdoms deltakelse mot et forbud, en nøkkel. I samarbeid med en rekke ikke-statlige organisasjoner, delte ungdom egne erfaringer med parlamentsmedlemmer, lobbet og frontet kampanjen for å stoppe barneekteskap. Ungdom kjenner hvor skoen trykker.

Les også: En borgerlig feminists kvinnedagstale

Parlamentet i Malawi endret grunnloven 14. februar og forbyr nå barneekteskap. 131 av 133 parlamentsmedlemmer sa i februar ja til å endre ekteskapsalderen fra 15 år med foreldrenes samtykke, til 18 år for alle.

Kjell Erik Øye

15 år gamle Aseka i Malawi er en av de mange som har delt sin historie. Hun stod for noen måneder siden i fare for å bli giftet bort. Foreldrene hennes var opptatt av at dersom hun giftet seg og flyttet, ville de få en munn mindre å mette. De bor på landsbygda i Malawi, og ønsker ikke lenger å bruke penger på datterens utdanning og fremtid. Hilda (16) ble giftet bort som 14-åring. Barnebruden er i dag med i en ungdomsgruppe som forsøker å stanse barneekteskap. Da Hilda og gruppa fikk nyss om Asekas situasjon, ville de stoppe bryllupet. Det ble en kamp mot klokken. Hilda og andre ungdommer gikk hjem til foreldrene hennes for «å snakke dem til fornuft». De snakket om jenters rettigheter, retten til utdanning og hvordan barneekteskap kan ødelegge en jentes helse og framtidsmuligheter. Hør hvordan historien om Asekas planlagte barnebryllup endte i Plans podcast på Barnebruden.no

Dina Nybø Olavsen

I Malawi har ungdom spilt en uvurderlig rolle for å få til et forbud mot barneekteskap, i samspill med resten av samfunnet. Organisasjoner har jobbet utrettelig. Det har vært drevet lobbyvirksomhet mot ministre og parlamentsmedlemmer, og sivilsamfunnet har arrangert et ungdomsforum der barn og unge har delt sine historier. Plan International Malawi har vært en av nøkkelorganisasjonene, og høsten 2016 stod Plan bak en global aksjon som samlet inn 42 000 underskrifter mot barneekteskap.

For å lykkes i å endre loven og praksis, er det viktig at tiltak spiller sammen. Å gi jenter opplæring i deres rettigheter, styrke jenters posisjon, mobilisere lokalsamfunn og tilrettelegge for utdanning for sårbare jenter på landsbygda - er tiltak som reduserer antall barneekteskap. En annen komponent i dette arbeidet er å sikre familier en stødig nok inntekt til å kunne prioritere barnas skolegang. Gjennom spare- og lånegrupper, yrkesopplæring og kursing i å drive sine egne små foretak, får familiene og jentene muligheter til å få en egen inntekt.

Les også: Ungdom jobber seg ut av fattigdom

Globalt er det 15 millioner jenter som giftes bort før de er 18 år, hvert eneste år. Det fører til at millioner av jenter avslutter sin skolegang, det øker risikoen for helseskader på dem selv og deres barn, og det frarøver jentene muligheten til selv å bestemme over sin egen fremtid.

Verdenssamfunnet har besluttet å utrydde den skadelige praksisen innen 2030 gjennom å vedta FNs bærekraftsmål 5.3. 18-årsgrense for ekteskap i Malawi er en milepæl i dette arbeidet.

Plan er glad for at unge mennesker spiller en viktig rolle i kampen mot barneekteskap. I prosessen mot et forbud i Malawi var det avgjørende for parlamentsmedlemmene at de hørte ungdommenes eget syn og få innsikt i historier som Hildas og Asekas. Ved å dele sine erfaringer har disse ungdommene bidratt til å sikre helse og fremtidsmuligheter for millioner av malawiske jenter og gutter i årene som kommer.

Ungdom selv er den viktigste ressursen i arbeidet med å sikre at alle stater forbyr barneekteskap innen 2030. De er de beste endringsagenter.

Vi gratulerer Aseka, Hilda og alle andre jenter og kvinner med Kvinnedagen i dag.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar