hits

Arbeiderpartiet må få likestillingen tilbake på rett spor

kommentarer

Av Mani Hussaini, leder i AUF

Én ting skal Høyre/FrP-regjeringen ha, de har klart å mobilisere tidenes engasjement for kvinnedagen. Og det er ikke ment positivt. For selv om Norge er ett av verdens mest likestilte land er vi ikke likestilte, og med denne regjeringa går likestillingen bakover.

Den kvinnefiendtlige kontantstøtta burde vekk - de har økt den. Barnehagene bør bli gratis - de har økt prisene. Pappa burde få bruke mer tid med barna sine - de har kutta i fedrepermisjonen. Resultatene av deres politikk er nedslående. Fedre tar ut mindre permisjon, flere barn vokser opp i fattigdom og forskjellene øker for hver dag som går.

Når jeg ser den kvinnefiendtlige politikken Høyre/FrP-regjeringen fører, blir jeg enda mer bevisst på og stolt over å være feminist og over å få æren av å lede en feministisk organisasjon. Jeg mener Arbeiderpartiet bør vise vei i likestillingspolitikken.

Derfor vil jeg komme med tre klare krav til en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet:

For det første må vi fjerne den kvinnefiendtlige kontantstøtta. Det må være et ufravikelig krav i møte med andre partier. Kontantstøtta holder kvinner unna arbeidslivet, og den virker direkte integreringshemmende fordi vi vet at det først og fremst er innvandrerkvinner som benytter seg av kontantstøtta. Vi kan ikke ha en regjering som betaler kvinner for å sitte hjemme. For disse pengene kan vi innføre gratis barnehage fra det året barnet fyller fem, og på sikt gjøre barnehage gratis for alle barn. Det vil gi flere kvinner mulighet til å komme seg tilbake i arbeidslivet, og det er et godt integreringstiltak for både barn og foreldre. 

For det andre må vi gi far muligheten til å være far gjennom å øke fedrepermisjonen. Det er ingen hemmelighet at AUF mener at vi må ha en todeling av foreldrepermisjonen. Den debatten ser vi fram til mot landsmøtet i Arbeiderpartiet.

For det tredje må en regjering ledet av Arbeiderpartiet gi tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon til alle kvinner frem til fylte 25 år. Vi vet at aldersgruppen mellom 20 og 24 er overrepresentert i statistikken over aborter som følge av ufrivillig graviditet. Dette tilbudet vil bety enormt mye for de det gjelder.

Jeg er veldig glad for at dette blir den siste 8.mars-feiringa med den kvinnefiendtlige Høyre/FrP-regjeringen, og jeg ser fram til at Arbeiderpartiet får likestillingen tilbake på riktig spor. Gratulerer med dagen, alle sammen!