hits

Statsborgerskap handler om lojalitet

Foto: Isak Hauge

Av: Kristian August Eilertsen, 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom

I helgen skal Fremskrittspartiets landsstyre behandle utkastet til nytt partiprogram. Der foreligger det et forslag om tillate dobbelt statsborgerskap. Jeg mener Fremskrittspartiet m avvise forslaget. Statsborgerskap er for meg et sprsml om lojalitet.

Fremskrittspartiet har gjennom hele sin historie i norsk politikk jobbet for at kunne tilegne seg et statsborgerskap i kongeriket skal henge hyt. Forslag om sprk- og kunnskapstester for innvandrere som skal bli nye statsborgere har blitt fremmet en rekke ganger. Det samme gjelder kt krav til sammenhengende botid.

For meg, og mange andre i Fremskrittspartiet, er denne debatten veldig enkel: inneha et norsk statsborgerskap, og derigjennom et norsk pass, er et privilegium ? et privilegium som er verdt beskytte og begrense tilgangen til.

S vidt jeg kan se, finnes det kun argumenter av praktisk karakter for tillate mennesker ha bde et norsk statsborgerskap og et annet. Det kan for eksempel vre at det vil kunne bli lettere tilbakekalle et statsborgerskap, fordi man da ikke gjr noen statsls. Et annet argument er at det er mange som faktisk har to statsborgerskap i dag, slik at dette allerede er tillat, men ikke for alle. Det siste argumentet jeg har hrt, er at lojalitet til et land ikke ndvendigvis flger statsborgerskapet.

Dersom man reduserer debatten til utelukkende vre et sprsml av praktisk karakter, er jeg villig til si meg enig i de fleste argumentene som fremmes. Jeg mener likevel at et slik premiss for debatten blir for snevert og for enkelt.

Vi lever i en tid der flere opplever mer utrygghet knyttet til hva som skjer i verden rundt oss. Mange er redd for at Norge skal utvikle seg i samme retning som for eksempel vrt naboland, Sverige, hvor det for vrig er s si umulig tilbakekalle statsborgerskap. Sprsmlet om identitet og tilhrighet blir viktigere for folk flest i et samfunn i stadig forandring. Med dette som det underliggende premisset, er jeg overbevist om at det ikke er riktig tillate dobbelt statsborgerskap, og dermed utvanne systemet enda mer.

Fremskrittspartiets Ungdom har i vrt politiske program sltt fast at kravet om botid i Norge br kes til 10 r fr man kan f et norsk statsborgerskap. I tillegg mener vi i FpU at alle som skal motta et norsk statsborgerskap m avlegge et troskapslfte til Norge. Til det siste finnes det en frivillig ordning med troskapslfte allerede i dag. FpU mener denne m gjres obligatorisk. Vil dette gjre at alle er lojal til Norge? Svaret er penbart nei, men jeg tror dette vil styrke vre nye statsborgeres flelse av tilhrighet og lojalitet til kongeriket.

Det er delte meninger bde i Fremskrittspartiet og i FpU i denne debatten. Jeg mener at Fremskrittspartiet br st fast p hovedregelen om at dobbelt statsborgerskap ikke skal vre tillatt. Statsborgerskap er for meg et sprsml om lojalitet og tilhrighet. Jeg mener terskelen skal vre hy for kunne f et norsk statsborgerskap, men terskelen br ogs vre lav for kunne miste det.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar