hits

Senterpartiet taler med to tunger

Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum: Foto: Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Av Carsten Neraal, Venstremann

Det er regjeringen som kjemper for distriktene, og ikke Senterpartiet! Det er dette som nå må bli sagt og forstått. Senterpartiets politikk vil bare føre til videre sentralisering. For et paradoks, vil man trygt kunne si.

Den berømte norske samfunnsviteren Stein Rokkan identifiserte to ulike systemer for maktstrukturer i europeiske land: Monocefalt (sentralstyrt) eller Polycefalt (regionalstyrt). Noen land er preget av sterke regioner, slik som Tyskland (polycefalt), mens andre land har stor grad av sentralisme, slik som Frankrike, Danmark og Norge (monocefalt). I Frankrike blir alle viktige beslutninger tatt i Paris med en sterkt byråkratisert stat. Frankrike har for øvrig mange små kommuner, uten videre innflytelse. Tyskland har derimot sterke regioner, med utstrakt selvstyre.

Les også: Skit i Norge, leve storbyen

Et viktig spørsmål blir da: Ønsker vi i Norge den franske eller den tyske modellen? I den franske modellen er det staten som bestemmer det meste. I den tyske modellen har regionene utstrakt selvstyre. Spør da endelig Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Hva ønsker dere? Svaret er: Begge partiene ønsker den franske modellen. Dette kommer kanskje som et sjokk på mange.

Carsten Neraal

Senterpartiet gir klart uttrykk for at små kommuner er bedre enn store kommuner. Dette blir små kommuner, som knapt nok kan ta ansvar for annet enn barnehager, lokale barneskoler og småskala kultur. Alternativt kunne større kommuner få nye utfordringer som videregående skoler og lokal helse, med større satsing innenfor eldreomsorgen. En større kommune har også bedre forutsetninger for aktiv næringspolitikk i relasjon til forskningsmiljøer. I tillegg kommer samferdsel.

Les også: Den smilende nasjonalisten

Arbeiderpartiet på sin side, har større fokus på en sterk stat i tråd med sine ideologiske tradisjoner. Og det er dette som er så interessant; at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har funnet hverandre. De elsker begge statskapitalismen, fordi dette gir dem klare politiske fordeler. Gahr Støre elsker også alt det franske, hvor eliten og de velutdannede byråkratene bestemmer det meste. Det er veldig lenge siden Arbeiderpartiet slåss for: «By og land, hand i hand.»

Hvorfor greier ingen journalister å avsløre at Senterpartiets taler med to tunger? Det er ingen tvil om at det er regjeringen som nå kjemper for distrikts-Norge. Lokale pamper kan gjerne være mot reformer, men er oftest inhabile og nærsynte. Visjonen bør heller være sterke regioner.  

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar