hits

Grensekontrollen må bli permanent

kommentarer

Av Johan Nicolai Hertzberg, 1. nestformann i Oslo FpU

På Oslo Frps årsmøte fikk Oslo FpU gjennomslag for å gjøre den midlertidige grensekontrollen permanent.

Norge har et behov for grensekontroll. Åpne grenser fratar myndighetene muligheten til å vite hvem som oppholder seg i Norge. Samtidig har vi ingen kontroll over hvor mange som kommer hit og om kravet til visum er oppfylt. Derfor må dagens midlertidige grensekontroll gjøres permanent.

H/FrP-regjeringen innførte en midlertidig grensekontroll i 2015. Tiltaket var et svar på en rekordhøy og ukontrollert asyltilstrømming til Norge og Europa, som resulterte i at Schengens yttergrense brøt sammen.

UDI anslår at minst 18.000 oppholder seg ulovlig i landet, og Nasjonalt ID-senter frykter at så mange som 27.000 mennesker som har vært eller er i Norge, har bodd her under falsk identitet.

Gardermoen 20160907.
Passkontrollen på Oslo lufthavn.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Passkontrollen Oslo Lufthavn Gardermoen. Frp vil at grensekontrollen
i Norge gjøres permanent.

 

Dette medfører en rekke utfordringer, som blant annet økt svart arbeid, velferdsjuks, identitetstyveri og vinningskriminalitet. Samtidig blir etterforskningen utfordrende når lovbryterne opererer under falske identiteter.

Det vil være uansvarlig å avslutte grensekontrollen av flere grunner. Vi vet det befinner seg mange i Europa som vi ikke vet hvem er, men som kunne tenkt seg til Norge. Det kan være krigsforbrytere eller mellomledere i Den islamske staten (IS). Derfor må vi ha en grensekontroll som forhindrer at disse ikke kommer inn til Norge. Vi skal hjelpe de som har krav på beskyttelse eller behov for hjelp, ikke terrorister.

Videre sender grensekontroll et viktig signal om at man skal ha gyldig visum eller oppholdstillatelse for å oppholde seg i landet. Det bidrar til at Norge tar tilbake kontrollen på grensene. I dag er det yttergrensene i Schengen som i realiteten kontrollerer Norges grenser. Grensekontroll er en for viktig oppgave til at den kan overlates til andre enn norske myndigheter.

Det er samtidig viktig å poengtere at grensekontrollen ikke går utover friheten til de med krav på gyldig opphold. Å vise frem gyldig identifikasjon når man reiser til andre land er en liten pris å betale for en tryggere hverdag. Verdien av et trygt samfunn er derimot uvurderlig og grensekontrollen gjør Norge tryggere.