hits

Norge må reforhandle EØS-avtalen

kommentarer
Foto: Tonje Lavik

Av Johan Nicolai Hertzberg, 1. Nestformann i Oslo FpU

På Oslo FrPs årsmøte den 4. februar fikk Oslo FpU gjennomslag for å reforhandle EØS-avtalen.

EU er et politisk prosjekt på ville veier. Stadig mer makt overføres fra det norske folk til byråkratene i Brussel. Dette er et demokratisk problem.

EU bestemmer alt fra navn på melk til arbeidsinnvandring. Norge er en del av EU-prosjektet gjennom EØS-avtalen. Vi må godta alt EU sier, selv om Norge ikke får være med på å bestemme hva EU gjør. FpU mener det er på høy tid å reforhandle den omstridte EØS-avtalen.

Dette er et riktig og viktig valg. FpU mener norske velgere skal ha makten i Norge. Folkeavstemningen om Norges tilslutning til EU i 1994 ga et nei, og motstanden mot EU er større en noen gang.

Norge er også avhengig av en bærekraftig innvandring som ikke truer velferdsstaten eller norske verdier. I dag påvirker EUs feiltrinn det norske samfunnet. Det er urovekkende at flere partier, særlig AP, ønsker en ukontrollert innvandringspolitikk.

Norge har et akutt behov for å regulere arbeidsinnvandringen, som siden EUs utvidelser i 2004 har økt dramatisk. En Fafo-rapport slår fast at arbeidsinnvandring har ført til økt utnyttelse av arbeidstagere, og omtales som «ville vesten». Når sosial dumping er et utstrakt fenomen er det merkelig at Arbeiderpartiet nekter å ta tilbake kontrollen på innvandringspolitikken. Oslo FpU ønsker å sikre trygge arbeidsvilkår for alle arbeidstakere.

Et nei til dagens EØS-avtale er ikke å si nei til et europeisk samarbeid. FpU ønsker et internasjonalt samarbeid samtidig som vi ivaretar norsk suverenitet og norske interesser. Det er ingen tvil om at Norge kan samarbeide med andre land om internasjonale utfordringer, uten at Brussel bestemmer over landets lover og regler.

Frihandel med Europa er bra. Politisk overkjøring fra ikke-valgte byråkrater er skadelig. FpU mener det er mulig med fri flyt av varer, tjenester, kapital, og regulert arbeidskraft uten å ofre demokratiet.