hits

Velferds-destruktørene

Kokkelaget fra Godt Levert med Ole Martin Alfsen i spissen serverte julelunsj for beboerne på Manglerudhjemmet. Foto: Paul Weaver/NA bIlder

Av James Stove Lorentzen (H), leder av Helse- og sosialkomiteen i Oslo

Byrådspartiene i Oslo med støtte fra Rødt bruker det retoriske grepet «velferdsprofitørene» i sin streben etter å bli kvitt kommersielle selskapers tilstedeværelse innen sykehjemssektoren, og for å redusere deres andel innen barnehagesektoren. Deres iver etter å hindre privat initiativ fører etter min mening ikke til et bedre tilbud for byens innbyggere. Tvert imot fører denne radikale politikken til et dårligere tilbud til de som trenger en støttende hånd fra det offentlig. Det fører til «velferdsdestruksjon»


Oslo kommune har i mange år hatt rammeavtaler med små lokale sykehjem utenfor byen. Disse ligger idyllisk til i landlige omgivelser kort vei fra Oslo. I Oslo kommunes pårørendeundersøkelser har disse kommet best ut over mange år. Derfor er det oppsiktsvekkende at byrådet nå velger å si opp avtalene med dem. Kirkens bymisjon har i mange år drevet St. Halvardshjemmet i Gamle Oslo. Det har i en årrekke vært et av de mest populære og veldrevne sykehjemmene i Oslo. 1. mars er det kroken på døra også for dem, fordi byrådet har valgt å si opp kontrakten, og ansatte mister jobben.  


Byrådet planlegger å legge ned flere sykehjemsplasser i Oslo, uten at det er i seg selv er dramatisk. Flere bor hjemme lengre, og Oslo har akkurat nå en overkapasitet. Derfor er det trolig riktig å legge ned plasser for å pusse opp eksisterende sykehjem og bygge nye slik at byen står godt rustet når etterkrigstidens store barnekull runder 80 år fra 2025. Men det at det er riktig å legge ned sykehjem er selvsagt ikke synonymt med at det er en god idé å si opp kontrakter med de beste.  Snarere tvert imot.

Les også: Her lager superkokkene mat for de eldre på sykehjem


Flere av sykehjemmene som i dag driftes av Oslo kommune har over tid kommet dårligst ut i pårørendeundersøkelsene. Noen av dem er ifølge byrådsavdelingen også direkte uegnet for drift grunnet kvalitet på bygningsmassen. Allikevel satses det videre på disse, samtidig som de mest populære sykehjemmene med private driftere mister kontraktene. Det gir ikke mening for andre enn politikere med røde ideologiske skylapper.

James Stove Lorentzen


Når byrådet nå bygger ned kapasiteten, bør de etter Høyres mening legge ned de som tilsynelatende sliter med drift og kvalitet og la de beste få drive videre. Alternativet er å gjøre som i forrige bystyreperiode, da vi konkurranseutsette driften av sykehjem som konsekvent lå nederst på pårørendeundersøkelsen.

Det viste seg å fungere svært bra. Vi ser at målt etter skår i pårørendeundersøkelsene klatrer de nylig konkurranseutsatte sykehjemmene oppover på listen. Det mest spektakulære eksempelet er det mye omtalte Manglerudhjemmet. Noe som beviser at det er hold i det gamle ordtaket om at nye koster feier best.  

Les også: Her får demente spabehandling på sykehjemmet


I Høyre vektlegger vi kvalitet på tilbudet. Enkelt sagt vil vi at bestemor skal ha det best mulig i sine siste dager og måneder. Byrådet, med Arbeiderpartiet i spissen, er mest opptatt av at bestemor skal bo kommunalt. Rekommunalisering og oppsigelser av avtaler med velfungerende private institusjoner er velferdsdestruksjon. For å møte pårørendes forventninger til eldreomsorgen i en snart kraftig økende eldrebefolkning må vi ta alle gode krefter i bruk og her spiller de private en viktig rolle.

Byrådet er gissel for Rødt og SVs ekstreme motstand mot alt privat, det er synd og til syvende og sist er borgerne taperne.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar