hits

Oslo trenger mange flere barnehageplasser

Oslo 20150309.
Kunnskapsministeren vil at alle barnehagebarn skal få gjøre som Anneli og Emma - utforske og leke seg med naturfag og matematikk. Her undersøkes glitter og gjennomsiktige gummikuler gjennom mikroskop i Espira Spirea kunnskapsbarnehage på Økern i Oslo.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Bildet av Anneli og Emma er tatt i Espira Spirea kunnskapsbarnehage
på Økern i Oslo i 2015.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
 

Av Jens Schei Hansen,
kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira

Vi i Espira registrerer at vi høyst ufrivillig har blitt en del av den politiske debatten som nå pågår i Oslo kommune. Debatten gjelder hvem som skal drive nye barnehager i byen.

For å tilfredsstille Rødt har Arbeiderpartiet gått med på å lage et kunstig skille blant private aktører, nemlig det de kaller «ideelle» og «kommersielle» aktører. Barnehagelovens forskrift om finansiering av barnehager, som vi forholder oss til, har ikke dette skillet. I loven brukes kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Arbeiderpartiet var høsten 2015 såpass bevisste i gjerningsøyeblikket at de tok forbehold om at avtalen med Rødt var lovlig. Det var avtalen ikke, noe kommuneadvokaten konkluderte med etter seks måneders arbeid. Nettavisen lagde da følgende sak:

Les her: Nytt mageplask for byrådet

Hva som har skjedd etter det er litt uklart for oss, men en ny avtale med Rødt har tydeligvis satt punktum for videre pragmatisk tilnærming til byens barnehageutfordringer.

Vi i Espira tok innover oss kommuneadvokatens konklusjoner og den påfølgende orientering om denne vi fikk av AP-byråden på møte 12.5.2016, og har etter dette  inngått avtale om å bygge de to nå omtalte barnehagene på Økern og Hasle i Oslo.

Dette er barnehager som Oslo kommune har krevd gjennom  rekkefølgekrav at utbygger skal få på plass. Kravet ble gjentatt av byråd Tellevik Dahls avdeling i januar og oktober 2016 i forbindelse med rammetillatelser. Hennes avdeling ble sågar forespurt flere ganger av utbyggerne våren 2016 om Oslo Kommune ønsket å bygge barnehagene selv. De tok seg ikke engang bryet med å svare.

Vi driver 93 barnehager i 44 kommuner, og vi har aldri opplevd maken. Vi har god erfaring med at vi og andre private aktører blir sett på som en del av løsningen, ikke en del av problemet, også i alle AP-styrte kommuner der vi er tilstede.

Men ? de store taperne i Oslo-saken er småbarnsforeldrene på Økern og Hasle. AP-byråden forsøker så godt hun kan å stoppe Espira-barnehager som er under full planlegging. De vil ha egen styrer (noe mange av Oslo kommunes barnehager ikke har) og sterkt fokus på våre satsningsområder realfag, språk og bevegelse. Vi samarbeider blant annet med Forskerfabrikken og flere anerkjente professorer innen språkutvikling og barn og motorikk, for å gi det beste tilbudet til barna. Barnehagen vil være fullkostbarnehage med egen kokk, og en egen matsal, der barna vil bli tilbudt god, sunn og næringsrik kost. Vi garanterer høy pedagogdekning med god oppfølgning av ledere gjennom eget lederutviklingsprogram

Byråd Tone Tellevik Dahl har selv sett hva vi kan tilby, da hun åpnet to av våre barnehager høsten 2016, og skrøt av hvor bra de er.

Les her: Rødt vil ikke støtte byrådet hvis kommersielle får barnehage-ja

Det store spørsmålet småbarnsforeldre i området lurer på er sikkert hva slags tilbud vil de få om AP lykkes med å hindre disse barnehagene? Byråden snakker om 3000 plasser og om å øke kapasiteten i kommunal regi. Men vil hun bygge disse barnehagene? Eller skal barna bli skysset til en annen del av byen? Eller skal hun bygge en annen barnehage? Skal de ha egen styrer? Skal de ha egen kokk? Kan hun vise frem planene? Vi er i full gang med planleggingen. Arkitekter, byggingeniører og pedagoger jobber for fullt med å få disse barnehagene på plass. Barnehagene planlegges i detalj  for at barna i området skal få en fantastisk start på livet. Det er vår oppgave.

Nå håper vi at fornuften seirer og at ikke AP-byråden i sin iver etter å administrere Rødts politikk gjør framtiden mer usikker for småbarnsforeldrene på Økern og Hasle.

Så registrerer vi at det trekkes opp om vår driftsform bidrar til at offentlige tilskudd kommer barna til gode. Det kan vi bekrefte at de gjør. Espira er et norskregistrert selskap som skatter til Norge. Vår eier er svenske AcadeMedia, som skatter til Sverige. Hva vi kan bruke penger på er regulert gjennom forskrift til Barnehageloven. Oslo Kommune er tilsynsmyndighet for denne, så de har full kontroll over at tilskuddene går til det de er ment for. Men ja ? vi forsøker å gå med overskudd slik at vi kan satse på kvalitet, drive systematisk kompetanseutvikling for de ansatte og sørge for nødvendig vedlikehold av våre barnehager. Vi har aldri registrert at Oslo kommune har noe å utsette på våre barnehager eller hvordan de drives.

En del av denne saken handler om juss, vi er uenige i begrunnelsen for avslaget og har påklaget dette til Fylkesmannen. En del handler om politikk, det holder vi oss stort sett unna. Men dette burde handle om å gi et godt tilbud til barn og småbarnsforeldre.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar