hits

Pengene skal gå til barnas beste, ikke til privat profittAv: Bjørnar Moxnes, leder i Rødt/Rødts gruppeleder i Oslo

 

Når Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum sprer sine skrivebordsteorier om velferdsprofitørenes fortreffelighet, lar han sjelden fakta forstyrre framstillinga. Heller ikke denne gangen. Jeg tar det punktvis:


1. Rødt lys for nye barnehager i Oslo. Dette er feil.

Rødt og byrådet har gitt grønt lys for mange nye barnehager. Det borgerlige flertallet innførte et forbud mot nye kommunale barnehager. Strengt forbudt for landets største kommune å bygge en eneste ny barnehage! Vi har opphevet forbudet. Det betyr at det blir bygd flere barnehager nå enn da Gunnar Stavrums politiske venner i Høyre og Frp styrte Oslo. Innen 2019 får Oslo 3000 nye barnehageplasser.

Da de borgerlige innførte forbud mot kommunale barnehager, kom ingen refs fra Stavrum. Intet engasjement på vegne av foreldre som venta på barnehageplass pga de borgerliges prinsipprytteri. Kanskje Stavrum ikke bryr seg så veldig om småbarnsforeldre? Kanskje han først og fremst vil at kommersielle selskaper skal få enda mer skattepenger?

2. Byrådet stopper nye barnehager fordi de ikke liker private tilbud. Dette er også feil. Rødt og byrådet er ikke mot private. Vi ønsker flere ideelle, som Kanvas-barnehagene. De er private, ikke kommunale.

            Det vi ikke ønsker mer av, er kommersielle. Det kaller Stavrum for «ekstrem venstresidepolitikk». Men i befolkninga som helhet ønsker 88 % å begrense selskapers mulighet til å ta ut profitt fra velferdstjenester eller forby dette helt.

Det er kanskje ikke så rart, når folk ser hvordan barnehagebaroner beriker seg på skattepenger bevilget til barnas beste. Som Benn Eidissen og Rolf Tore Andersen.

            Når vi sier nei til nye kommersielle barnehager, er det fordi vi vil sikre at hver krone bevilget til drift av barnehager går til det - og ikke til privat profitt.

Så enten har 88 % nordmenn blitt venstreekstremister. Eller så er folk flest enig i standpunktet vårt mot velferdsprofitører.

            Interessant nok er alle enige om dette prinsippet når det gjelder skole, til og med Høyre. Derfor er det utbytteforbud i skolen. Kanskje Stavrum syns at Høyre også har blitt venstreekstremister?

3. «Den politiske skepsisen til private drivere kommer til tross for at alle undersøkelser viser at foreldre i private barnehager er vesentlig mer fornøyde enn foreldre i offentlige barnehager» Dette er misvisende.

            Avtalen i Oslo trekker skillet mellom idelle og kommersielle barnehager, mens undersøkelsen Stavrum viser til bare skiller mellom offentlige og private. Og som kjent ønsker vi flere private, ideelle barnehager i Oslo. I tillegg har det vært valgfritt for ulike private barnehager å delta i undersøkelsene, men obligatorisk for de kommunale.

Derfor er det misvisende å konkludere med at foreldre i private barnehager er vesentlig mer fornøyde, slik Stavrum gjør. Men etterettelighet er kanskje ikke så viktig når man prøver å score et politisk poeng?

4. «Byrådet sier nei til 225 nye barnehageplasser det er stort behov for i bydelene» Også dette er feil. Planene for flere tusen nye barnehageplasser i nye boligprosjekter fins på tegnebrettet i Oslo kommune. Det blir ikke én eneste ekstra barnehageplass hvis disse barnehagene driftes av Espira i stedet for av kommunen eller den ideelle barnehagekjeden Kanvas. Den barnehagelæreren som Espira vil ansette, kan like godt Oslo kommune eller Kanvas ansette.

            Espira er eid av EQT, via svenske Academedia. EQT er registrert i skatteparadiset Guernsey. Vi snakker om et oppkjøpsfond som ikke tilfører norske barnehager noen verdens ting.

            Tvert imot. Målet er å ta profitt fra skattepenger bevilget til barnehagedrift. I stedet for at pengene går til barnas beste, skal de havne på Guernsey. Dette er ren parasittvirksomhet på offentlige midler.

Jeg syns det virker som det er viktigere for Stavrum å ivareta næringsinteressene til selskaper med kommersielle motiver for sin virksomhet, enn barnehagebarnas behov. Han sa jo ingenting da småbarnsforeldre ble skadelidende på grunn av de borgerliges forbud mot nye kommunale barnehager.

Skulle vi gjort som Stavrum ønsker, vil bare enda mer penger som skulle gått til barnas beste, forsvinne i noens lommer.

            Saken har imidlertid en enkel løsning for Espiras del. Hvis de slutter å drive barnehager med kommersielle motiver, vil de få tilskudd fra Oslo kommune på linje med andre private, ideelle aktører. Da vil de samtidig vise at deres viktigste hensyn er barnas beste, ikke egen profitt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar