hits

Tilbakekall av statsborgerskap ved grovt identitetsjuks

Av UDI-direktr Frode Forfang
(Blogginnlegget ble publisert 18. januar, fr KrF sikret flertall for frata UDI retten til frata statsborgerskap.)

tilbakekalle et statsborgerskap etter mange rs botid i Norge er svrt inngripende. Det kan ha store menneskelige omkostninger. Det er det ingen som helst tvil om. Likevel pner loven for dette, og det er langvarig forvaltningspraksis, stadfestet av rettssystemet, at grovt identitetsjuks skal kunne f slike konsekvenser.

Flere har ppekt at myndighetene burde avdekket slikt juks p et mye tidligere stadium, fremfor grave i gamle saker. Det er helt klart en fordel for alle parter at riktig identitet avklares s tidlig som mulig, og aller helst allerede ved behandlingen av sknad om asyl. For det er i forbindelse med asylsknader denne type saker oftest starter.

Mangler ID-dokumenter
De fleste asylskere legger ikke frem identitetsdokumenter, og kommer ofte fra land der ID er bortimot umulig verifisere. Det tas imidlertid sprktester i mange saker. Videre er det utviklet intervjuteknikker som kan bidra til styrke eller svekke troverdigheten til de opplysningene som legges fram. Sk i sosiale medier kan ogs frembringe informasjon som det kan nstes videre i. Men det er en grense for hvor langt det er mulig fastsl sikkert identiteten til en nyankommen asylsker.

Myndighetene er avhengig av at asylskeren selv bidrar til avklare identiteten og asylgrunnlaget for vrig. Troverdigheten til skeren str sentralt. Derfor er det vanskelig unng helt at noen jukser seg til opphold. Men ogs derfor er det s viktig vre tydelig p at det skal ha konsekvenser nr det oppdages. Dette handler om troverdigheten til hele asylordningen.

For alle andre som sker om oppholdstillatelse i Norge, er dokumentert ID en forutsetning for innvilgelse. Ogs kvoteflyktninger blir grundig sjekket fr de kommer til Norge, og avklart ID er et krav. Da er det ogs ytterst sjelden at det blir behov for tilbakekall senere p grunn av uriktig ID.

LES mer: Mahad mister sitt statsborgerskap etter 17 r i Norge

Styrket ID-arbeid
UDI og politiet har gjort mye de siste rene for styrke arbeidet med fastsette riktig identitet p asylskere, og det jobbes med tiltak for spisse dette arbeidet ytterligere. Noen av sakene som slapp igjennom for 10 og 20 r siden, ville sannsynligvis blitt avslrt tidligere i dag.

Likevel vil det alltid vre noen som klarer jukse seg til oppholdstillatelse p grunnlag av en falsk asylforklaring og falsk identitet. Det skyldes at myndighetene har begrensede muligheter til kontrollere de opplysningene skerne gir. Uansett hvor grundig en sak behandles ved frstegangs asylsknad, vil juks i en del saker frst bli avslrt i ettertid. Det skyldes at en person gjennom oppholde seg en tid i Norge, kan legge igjen spor som setter identiteten i et nytt lys. Ogs i forbindelse med sknader om familiegjenforening eller oppholdssknader fra andre relaterte personer kan det komme fram opplysninger som tyder p juks i den frste asylsaken.

Vi har en del informasjon om saksportefljer der risikoen for identitetsjuks er strst. Det er viktig ta tak i slike saker s tidlig som mulig. Aller helst br det senest skje ved sknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

LES ogs Stavrums innlegg Falske politikere og flyktninger

Grundig utredning
Dette er for vrig ikke saker som behandles lettvint. Tilbakekall av statsborgerskap eller oppholdstillatelse bygger p grundig utredning. Det gis forhndsvarsel om at tilbakekall vurderes, og man fr anledning til uttale seg gjennom flere runder. I UDI er det alltid flere saksbehandlere involvert i hver enkelt sak. Saksbehandlingen skjer i to instanser, frst UDI, deretter Utlendingsnemnda. I tillegg er ofte politietterforskning en del av beslutningsgrunnlaget. De som mtte ha ftt inntrykk av at s alvorlige vedtak bygger p en overfladisk saksbehandling basert p tilfeldige tips, har lite kjennskap til hvordan UDI jobber.

I noen saker der statsborgerskap kalles tilbake, kan det etter en helhetsvurdering bli gitt en ny oppholdstillatelse p grunnlag av ny, korrekt identitet. Dette vil typisk vre i saker som dreier seg om familier der barna har ftt sterk tilknytning til Norge. Da m man starte p nytt med opparbeide seg rettigheter i Norge.

Mer kapasitet
I statsbudsjettet for 2017 har UDI ftt beholde mer ressurser enn antallet asylskere akkurat n skulle tilsi. Sfremt det fortsetter komme f asylskere, vil den ekstra kapasiteten bli brukt til en rekke andre viktige oppgaver, blant annet bygge ned restanser i andre type saker. Vi vil ogs styrke kapasiteten til behandle saker om tilbakekall. Noe av styrkingen vil gjelde tilbakekall av statsborgerskap, men det meste vil g til styrke vurderingen av tilbakekall i nyere saker, alts saker der det i lpet av de siste rene er gitt asyl og hvor det er mistanke om ID-juks.

Hvor strengt regelverket br vre i slike saker, er det selvsagt opp til politikerne bestemme. I dag vurderes slike saker strengt. En streng forvaltningspraksis har ogs vrt prvd, og stadfestet, av rettssystemet ved flere anledninger.

Tidsaspektet
Jeg har merket meg at mange tar opp den lange botiden i Norge og hvor godt man er integrert. I dag vektlegges dette i begrenset grad med mindre det er snakk om barns tilknytning. fjerne helt muligheten til tilbakekalle statsborgerskap, eller sette en foreldelsesfrist, vil imidlertid kunne f noen utslag man frst br tenke gjennom. Ta for eksempel et tilfelle der det ikke er snakk om en velintegrert person, men en som har begtt alvorlig kriminalitet. Det kan vre saker der en person blir etterforsket for et alvorlig kriminelt forhold, og at politiet i den forbindelse kommer over dokumentasjon som viser at hele oppholdsgrunnlaget og statsborgerskapet bygger p falske opplysninger om identitet. I et slikt tilfelle antar jeg at tilbakekall av statsborgerskap, med pflgende utvisning, vil mte bredere forstelse.

Skulle man frst myke opp regelverket, ville jeg heller anbefale at det skal legges mer vekt p tiden som er gtt, som en del av en helhetsvurdering, spesielt nr det gjelder muligheten til f en ny oppholdstillatelse basert p riktig identitet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar