hits

Ungdom jobber seg ut av fattigdom

Resty Nansubuga (23) fra Uganda

Av Siv Meisingseth, kommunikasjonssjef Plan International Norge

Resty Nansubuga (23) fra Uganda ble tvunget til å gifte seg da hun var barn. Etterhvert ble hun trebarnsmor, og uten utdanning og jobb var hun helt avhengig av sin mann. 

For to år siden ble hun med i et samarbeidsprosjekt kalt A Working Future. Der fikk hun mulighet til å starte opp en grisefarm og senere en liten butikk. Nå kan hun selv betale barnas skolepenger og investere overskuddet tilbake i virksomheten. I dag er hun en stolt forretningskvinne.

Les også: Jeg er en vandrende reklame for det gode liv i Nord-Europa

Innlegget fortsetter under bildet.

Resty (23) er trebarnsmor og stolt forretningskvinne.

 

Når verdens toppledere denne uken samles i Davos i det årlige økonomiske forum, er det for å diskutere den globale økonomien og systemer for globalt samarbeid. Vi står ovenfor en fremtid der ny teknologi vil fortsette å forandre verden og skape muligheter sosialt, økonomisk, kulturelt, miljømessig og politisk. 

Les også: Norge og Bill Gates innleder vaksine-samarbeid

Men faren er også stor for at verdens fattigste vil falle utenfor.

Strategisk partnerskap


Det har aldri før vært flere ungdommer i verden enn i dag, og vi trenger 600 millioner nye arbeidsplasser for dem de neste 10 årene, ifølge Verdensbanken. 

I en verden i rask endring, hvordan kan vi sørge for at de unges ubrukte ressurser forvandles til kompetanse det er behov for? Vi mener strategisk partnerskap kan være en løsning. 

I dag er så mange som 71 millioner mennesker mellom 15 og 24 år arbeidsløse, ifølge ILO (International Labor Organization). Flesteparten bor i utviklingsland og da spesielt i Afrika sør for Sahara. Uten arbeid og uten inntekt er det vanskelig å komme seg ut av fattigdom. Den dystre utviklingen har fått ILO til å advare mot at en hel generasjon unge kan «gå tapt» dersom de blir stående utenfor arbeidsmarkedet.

I Plan International jobber vi målrettet for at ungdom i utviklingsland skal få tilgang til relevant yrkesrettet opplæring og praksis. Og vi ser at for å oppnå resultater trengs det et tettere samarbeid med næringslivet. 

Innlegget fortsetter under bildet. 

Siv Meisingseth, Plan Norge.

Ved hjelp av ny teknologi og innovasjon ønsker Plan sammen med næringslivsaktører å gjøre overgangen fra utdanning til arbeidslivet enklere for ungdom, slik at de kan løfte seg selv ut av fattigdom. Mens næringslivet har midlene til å investere og kunnskap om næringsutvikling, har vi lokalkunnskap, nettverk og partnere. 

A Working Future


Siden 2013 har Plan International hatt et samarbeid med Accenture gjennom programmet A Working Future. Målet med samarbeidet er å gjøre unge mennesker i stand til å arbeide seg ut av fattigdom. Accenture bidrar med verdifull kompetanse innen teknologi, digitalisering, forskning og strategi. Og ved å samarbeide med lokale partnere kan vi tilby unge mennesker økonomisk støtte, yrkesopplæring og veiledning for å kunne skaffe seg et levebrød. 

Med Accenture og andre partnere på laget har vi flere muligheter. Flere muligheter til positive og varige sosiale og økonomiske endringer.

Et vellykket prosjekt i Uganda


Uganda er ett av landene med høyest arbeidsledighet blant unge. I de tre årene som A Working Future- programmet har eksistert, har 99 prosent av de 12 327 som har vært med i programmet, fått jobb, som Resty Nansubuga. Den gjennomsnittlig månedlige inntekten har økt med 621 prosent. 

Les også: Plan Norge: ? Barneekteskap er verdens viktigste kvinnesak

Lokale partnere innen bank- og teletjenester bidrar til at de unge enklere får tilgang til lån som igjen investeres i deres virksomhet. Dette har bidratt til økonomisk vekst. Nå skal vi oppskalere A Working Future til i flere land, i første omgang Zambia, Tanzania og Egypt. Målet er å skape 100 000 nye arbeidsplasser innen 2030.

Samarbeidsmodell til inspirasjon


Å samarbeide på tvers av tradisjonelle sektorer gir store fordeler for enkeltpersoner, næringsliv og samfunn. I felleskap med næringslivet er vi i stand til å legge til rette for løsninger som er bedre, bærekraftige og fremtidsrettede. Skal vi nå bærekraftsmålene må også norske myndigheter dyrke frem slike partnerskap.

Når 3000 toppledere nå samles i Davos, er Plan International tilstede, og vi håper å inspirere med denne typen partnerskap som vi er overbevist om er nødvendig for å bekjempe arbeidsløshet og fattigdom. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar