hits

Skal ikke lønne seg å jukse

kommentarer

Av: Mazyar Keshvari, innvandringspolitisk talsmann i FrP

Ap, Sv, V, Sp og MDG legger nå opp til falske forhåpninger for personer som har jukset seg til et norsk statsborgerskap. De foreslår at alle saker knyttet til tap av norsk statsborgerskap skal behandles av domstolene, noe som vil kreve betydelig mer tid og ressurser enn dagens ordning. Og signaleffekten av forslaget er ikke til å misforstå: Selv åpenbar juks og svindel skal ikke få en rask og resolutt behandling, men gå igjennom en svært tid og ressurskrevende rettsprosess.

LES mer: Vil nekte UDI i å trekke tilbake statsborgerskap 

Det er siden 2012 vært 135 personer som har fått tilbakekalt sitt norske statsborgerskap. UDI opplyste i desember 2016 at de for tiden vurderte å tilbakekalle norsk statsborgerskap i ca. 500 saker. UDI sitter med fakta i saken, og er egnet til å fatte vedtak om tilbakekall av statsborgerskap i saker hvor det er avdekket juks.

LES også: Flere hundre kan miste statsborgerskapet

Å få et norsk statsborgerskap skal henge høyt, og de som har jukset seg til statsborgerskap skal selvfølgelig miste det. FrP mener at folk som lyver, jukser og svindler norske myndigheter og på den måten bevist jukser til seg norsk statsborgerskap, skal fratas dette når det oppdages. Det gjøres gjennom et samarbeid mellom Utlendingsdirektoratet(UDI) og politiet, hvorpå UDI fatter et vedtak om tilbakekall av statsborgerskap dersom det er avdekket juks. Personen(e) det gjelder får god tid til å legge fram sin sak, og kan senere også anke saken til både utlendingsnemnda og domstolene. Dermed er rettsikkerheten til den enkelte ivaretatt. Derfor er det unødvendig å belaste domstolene og norske skattebetalere med mange millioner kroner i ekstrakostnader for å behandle absolutt alle saker om inndragning av statsborgerskap. Konsekvensene vil også være alvorlig for bekjempelse av annen kriminalitet da domstolenes ressurser bindes opp til å behandle disse sakene fremfor andre.

Nok en gang i nok en sak viser de øvrige partiene med Ap i spissen at det er en enorm stor sprik mellom retorikk og politikk. Når det passer seg så hevder de at det er viktig å bekjempe misbruk av asylordningen og at ingen skal kunne jukse seg til opphold. Men i realiteten så legger i sak etter sak opp til at man gir signaler om at juks å svindel enten får mildere reaksjoner, eller gjør det så kostbart, krevende og vanskelig for myndighetene at flere juksere enn nødvendig slipper unna.