hits

Tull fra Taxiforbundet

kommentarer

Av Fredrik Juel Hagen

Sentralstyremedlem, Fremskrittspartiets Ungdom

Taxiforbundets redaktør, Atle Hagtun, bruker store ord når han omtaler Uber som «ulovlig virksomhet og et angrep på det norske velferdssystemet». Det er ikke rart Taxiforbundet skjelver i buksene når deres næring møter konkurranse for første gang på flere tiår.

Latterlige påstander

Under Debatten på NRK i januar klarte Taxiforbundets styreleder å si at Ubers partnersjåfører var NAV-klienter som ikke betaler skatt. Det blir ikke bedre av at Hagtun i sitt innlegg omtaler Uber som parasitter. Den slags retorikk hører ikke hjemme i seriøs debatt.

Videre gjentas påstanden om at Uber er organisert skattesnyteri. Det er åpenbart feil, og Hagtun burde vite bedre. Skattedirektøren har selv uttalt at Ubers plattform er bedre egnet for å hente ut opplysninger om sjåførenes inntekt enn et tradisjonelt taksameter. Og når 8 av 10 kroner forblir i Norge, er skattegrunnlaget vesentlig bedre enn andre utenlandske selskaper som driver i Norge.

Konkurranse fungerer

Det er ingen nyhet, men det må åpenbart gjentas: Konkurranse fungerer, og det kommer til gode for forbrukerne. Det virker litt banalt av Taxiforbundet å så tvil om grunnleggende markedsøkonomiske prinsipper i 2016. Det holder ikke lenger å skyve foran seg en 15 år gammel studie som påstår at deregulering av drosjemarkedet ikke kan fungere på grunn av "markedssvikt". Om det så var sant, har det skjedd et par ting på teknologifronten siden den gang, som har gjort det mulig å lage tjenester der tilbudet til mye større grad samsvarer med etterspørselen.

Selv når Uber har vært utenfor det regulerte markedet, har dette lagt press på de etablerte i drosjenæringen. Christiania Taxi startet med makspris for turer innenfor ring 1 i Oslo til 99 kroner. Flere har utviklet mer kunderettede bestillingsløsning, f.eks. appen TaxiFix som har mulighet for å avtale fastpris og hentetidspunkt med et par enkle klikk. Aldri har det skjedd så mye innovasjon og nytenkning i drosjenæringen som nå. Det skal de faktisk ha skryt for.

Hva må gjøres?

Først og fremst kan vi gå vekk fra hvorvidt Uber er lovlig i Norge. Uber er kommet for å bli. Nå handler det heller om hvordan vi kan lage gode rammer rundt de nye aktørene i næringen, slik at du ikke skal risikere å bli fratatt førerkortet fordi du kjører for Uber. FpU mener, i likhet med Konkurransetilsynet, at alle seriøse aktører bør kunne drive persontransport på like vilkår. Hvis Taxiforbundets medlemmer håper på å gjøre annet enn å stå på tomgang i årene fremover, er også de nødt til å imøtekomme dette.