hits

NRK, et middel til ensretting og fordummelse

kommentarer
Foto: Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix

Av Bjørn Nistad, doktor i russisk historie

I dagens verden der enhver uten problemer kan skaffe seg informasjon og underholdning på nettet, er politikernes beslutning om at befolkningen skal tvinges til å betale for et NRK stadig færre vil ha, uforenlig med forestillingen om at vi lever i et fritt land, og at politikerne er våre tjenere. Politikerne ønsker at NRK som de har kontroll over, skal være befolkningens viktigste kilde til informasjon og underholdning, og at statskanalens programmer skal fylle folks fritid så de ikke fristes til å tenke selv. 

Les også: Mediekampen om oppmerksomhet

Det politikerne frykter, er at folk skal finne informasjon og meninger på nettet, at likesinnede skal danne nettsamfunn, og at det skal føre til fremveksten av politiske krefter som utfordrer den etablerte samfunnsorden, som Sverigedemokratene i vårt naboland. Brexit og Donald Trumps valgtriumf har økt denne frykten. Derfor overvåkes internett, offisielt for å bekjempe ekstremisme, vold og terrorisme, men trolig like mye for å skremme folk fra å oppsøke for eksempel innvandringskritiske nettsteder. Langt viktigere enn repressive tiltak er det imidlertid å hindre folk i å tenke selv ved å gi dem noe som stjeler deres fritid. Derfor serverer NRK befolkningen en blanding av politisk korrekte nyheter, skrullete historier fra Utkant-Norge og amerikanske såpeoperaer. 

Les også: Vi trenger ikke NRK som en maktfaktor i samfunnet

I prinsippet kunne passiviseringen av befolkningen ha vært oppnådd ved å subsidiere et par private tv-kanaler som serverte den samme harmløse «suppen». Men politikerne foretrekker at befolkningen betaler for sin egen fordummelse og passivisering ved hjelp av en tvangsfinansiert såkalt allmennkringkaster.

Det er underlig at norske politikere kritiserer mediesituasjonen i Putins Russland siden vi har nøyaktig den samme mediesituasjonen her på berget. De statskontrollerte tv-kanalene utbrer myndighetenes og den politiske elitens oppfatninger i Norge som i Russland. I begge land støtter nesten alle avisene myndighetene og den politiske eliten - våre aviser er dessuten kjøpt og betalt av myndighetene via pressestøtten. Og i begge land finnes det et par små opposisjonsaviser. Forskjellen består i at Russland styres av en nasjonal elite som har landets og befolkningens velferd som mål, mens vi styres av globalister som tilsynelatende ønsker å utslette nasjonalstaten Norge. Dessuten spytter ikke russiske myndigheter befolkningen i øynene ved å tvinge selv folk som ikke har tv, til å betale for en statlig kringkaster. En slik arroganse ville Putin aldri ha tillatt seg.

Vi har virkelig konkurranse mellom flere politiske partier, og mediesituasjonen vår er preget av dette, vil noen svare på en slik sammenlikning. Det er et bedrag. På samme måte som Putin, kretsen rundt ham og Det forente Russland utgjør en styrende elite, utgjør de globaliseringsvennlige partiene hos oss en kollektiv elite, og valgene våre kan oppfattes som et slags terapeutisk tiltak for å berolige befolkningen. Folk kan stemme på Høyre, Arbeiderpartiet eller SV, og regjeringene kan komme og gå. Men ingenting endrer seg. Vi fører i dag en asyl- og innvandringspolitikk som i løpet av et par tiår vil kunne gjøre Norge til en kopi av Tyrkia eller Iran. Men politikerne våre krangler om marginale skatteendringer, veier og kommunegrenser som de gjorde på Gerhardsens tid. Og NRK, de private tv-kanalene og avisene våre deltar av hjertens lyst i disse betydningsløse stridighetene. 

Les også: NRK etter lisens

NRK står for en skinnpluralisme som passer perfekt for å dope ned befolkningen. Statskringkasteren kan godt lage et portrettintervju av en ytterliggående innvandringskritiker, vise en reportasje om problemer knyttet til innvandrergettoer, intervjue en klimaskeptiker, la en komiker drive ap med feminister eller intervjue en forsker som er kritisk til barnehager. Men budskapet som hamres inn i tusenvis av tv- og radioprogrammer, er at innvandring og multikulturalisme i det store og hele er bra, at fremmedskepsis er ekstremistisk og farlig, at vi må bekjempe menneskeskapte klimaendringer, at likestilling er positivt og noe alle er enige om, og at det er en selvfølge at både fedre og mødre er utearbeidende og sender barna sine i barnehage. Dermed blir en mengde spørsmål det kunne ha vært strid om, gjort til noe alle er enige om. Og politikk blir en konkurranse om hvem som er flinkest til å gjøre det nesten alle er enige om at bør gjøres.

En tvangsfinansiert statlig kringkaster som får folk til å tenke slik eliten vil at de skal tenke - eller til ikke å tenke i det hele tatt - er uforenlig med et demokrati.  Ved å tvinge befolkningen til å betale for sin egen indoktrinering og neddoping har politikeren kastet masken og fremtrer som de tyrannene de er. Vi trenger et folkeopprør - en norsk Tea Party-bevegelse - som kan skaffe oss politikere som betrakter seg som våre tjenere, og ikke som våre herrer. Og vi må sørge for at NRK blir nedlagt.