hits

Passivt og uansvarlig fra UDI-direktren

 
 

Av Mona Reigstad Dabour, rdgiver i NOAS

 

UDI-direktr Frode Forfang har blogget om aldersvurderinger av enslige mindrerige asylskere. Han viser en passiv og uansvarlig holdning.

 

Forfang bruker undvendig plass i blogginnlegget p begrunne hvorfor det br gjres aldersvurderinger. Det er klart det skal gjres aldersvurderinger, og medisinske aldersunderskelser kan inng i vurderingene. Problemet er at mten UDI bruker de medisinske aldersunderskelsene p setter rettssikkerheten til enslige mindrerige p spill.

 

Det er to hovedproblemer med dagens aldersvurderingspraksis. Det ene er at medisinske aldersunderskelser brukes i for mange saker. UDIs utgangspunkt er at alle asylskere som oppgir vre mellom 15 og 18 r aldersunderskes. I flge utlendingsloven kan medisinsk aldersunderskelse kun benyttes nr det er tvil om en asylskers alder. Det m alts gjres en vurdering i hver enkelt sak fr det gjennomfres medisinsk aldersunderskelse. Det fremkommer klart av lovens forarbeider at mangel p identitetsdokumenter ikke er nok for bruke medisinske aldersunderskelser. Overdreven bruk av medisinske aldersunderskelser er uheldig fordi underskelsene er usikre, og fordi det er belastende for barn og unge gjennomg aldersvurderinger.  

 

Det andre hovedproblemet er at resultatet fra de medisinske underskelsene vektlegges mer enn det er vitenskapelig grunnlag for nr UDI fastsetter alder. Folkehelseinstituttet (FHI) jobber med en kunnskapsoppsummering om dagens medisinske aldersunderskelser. FHI har gjort UDI oppmerksomme p at de anser nvrende metoder "ikke tilstrekkelig vitenskapelig fundert og at aldersestimater basert p disse oppgis med utilstrekkelig og uklar usikkerhetsmargin". Legeforeningen advarte om metodene allerede i 2010, og anbefaler leger ikke delta i aldersunderskelser av asylskere. Rdet for legeetikk kritiserte nylig legen som sammenstiller de medisinske underskelsene for brudd p de etiske reglene for leger.  

 

Til tross for klare beskjeder fra tunge medisinskfaglige miljer, har UDI ikke sett grunn til endre sin aldersvurderingspraksis. UDI har fortsatt behandle asylskere som voksne p bakgrunn av den medisinske aldersunderskelsen, ogs i saker der alle som har mtt asylskeren mener han er mindrerig. Selv ikke nr UDIs egne saksbehandlere mener skeren er mindrerig, vil det trumfe den medisinske aldersunderskelsen.  

 

UDI har gjennom mange r beholdt den samme praksis, og Forfang gjemmer seg bak argumentet om at det ikke finnes gode alternativer til dagens system. Det er en passiv og uansvarlig tilnrming, gitt at UDI har hatt mulighet til iverksette mange tiltak for bedre aldersvurderinger innenfor dagens system. I NOAS' og Redd Barnas rapport Over eller under 18 r? fra mars i r, kommer vi med 13 konkrete og ikke srlig ressurskrevende forslag til hvordan UDIs aldersvurderingspraksis kan forbedres. En viktig anbefaling er at UDI br legge mindre vekt p de medisinske aldersunderskelsene, og mer vekt p uttalelser fra personer som har mtt den mindrerige. Forfang br samtidig srge for ke kvaliteten p aldersuttalelser fra egne saksbehandlere.  

 

Forfang konkluderer blogginnlegget med at det er behov for "en ordning for aldersfastsettelse som har troverdighet og legitimitet i alle relevante miljer, og som bde kan understtte rettssikkerheten for den enkelte og samfunnets behov for motvirke juks og misbruk av asylsystemet". Det er NOAS helt enig i. Problemet er at UDI har gjort alt for lite for f dette til.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar