hits

Misforstått å ville forby Airbnb

kommentarerAv 

Roger Schjerva

sjeføkonom, IKT-Norge

Jan Bøhlers kritikk har feil adresse. Han angriper i hvilken form boliger leies ut istedenfor årsaken til problemet: Politikerne har skapt et system hvor vanlige folk med sparepenger ikke får noe  igjen for å spare i banken og ofte får mer igjen for å spare i eiendom istedenfor i aksjer.

Om utleie gjennom Airbnb erstattes med utleie gjennom rubrikkannonser i Dagsavisen, vil det likevel ikke bli færre som plasserer sparepengene sine i sekundærboliger.

Jeg minner om at Ap avskaffet regulering av boligutleie på begynnelsen av 90-tallet. Norske sosialdemokrater har neppe mye å lære av Sør-Europa. Jeg vil si at Sør-europeernes reguleringer har vært feilslåtte, de har både skapt lavere verdiskapning og dårligere fordeling i samfunnet.

Men hvorfor kan ikke vi forby Airbnb når Berlin og Barcelona gjør det?

  • Når du har regulert utleiemarked som i disse byene, har du større grunn til å ville prøve å styre det private utleiemarkedet. De prøver å unngå det urettferdige i at de som får en lavpris bolig av samfunnet får en utilsiktet gevinst av å leie den ut videre til markedspris. Men også her er det misforstått å ville forby Airbnb, men de har i det minste en grunn til å ville prøve å stoppe alle som videreformidler regulerte leiligheter til markedet.