hits

Miljøvern er ikke moralisme

kommentarer


Av Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson, De Grønne

Kan Miljøpartiet De Grønnes landsstyrerepresentanter fly til Narvik? Ja. Vår politikk handler ikke om å forby fly , flyturer eller biler, men å innrette samfunnet slik at det lønner seg og er lettere å velge miljøvennlig, i hele landet. Høye klimagassutslipp har nemlig store kostnader, også for Norge.

Les også: 40.000 mener MDG bør sykle til Narvik

Hvis De Grønne hadde fått rent flertall, ville vi fortsatt hatt flyruter til Nord-Norge og biler på veiene. Men forurensingen fra fly må reduseres kraftig de neste årene. Det er en forutsetning for å hindre klimaendringer som truer velferd og sikkerhet. For å få til det må Norge gjøre mange ting: Veksten i flytrafikken må ned. Vi må satse på biodrivstoff og annet miljøvennlig drivstoff i fly, vi må bevilge mer penger til forskning og testing av miljøvennlige alternativer, og vi må erstatte flyet med hurtigtog på de mest trafikkerte strekningene, slik de har gjort i Europa.

Selv om jeg personlig har stor glede av å ta tog og buss opp til et møte i Narvik, er det ikke praktisk for de fleste. Arbeidet for å bygge ut bedre kollektivtransport har nemlig gått i sneglefart i mange år. De fire siste årene er 41 store riksveiprosjekter fullført, mot bare to nye jernbanestrekninger. Vi har fått 31 kilometer jernbane, og 310 kilometer med vei. I Sverige har de gjort motsatt: De har satset på toget. Derfor tar turen mellom Oslo og Stockholm, en avstand på 417 kilometer i rett luftlinje, 4,5 timer. Til sammenligning er avstanden mellom Oslo og Bergen på 306 kilometer. Turen tar likevel minst 6,5 timer med tog.

Gunnar Stavrum: MDG kaster bort tiden til sine ledere

I vårt alternative statsbudsjett satser vi på toget. Og vi gjør det mulig for alle, også i Nord-Norge og i distriktene å velge elbil. Vi ruller ut ladestasjoner for elbil på hver femte mil over hele landet. Vi satser også stort på kollektivtrafikk i tusenvis av tettsteder rundt omkring i det ganske land.

Samtidig vet vi at flyturene våre er et enormt forurensingsproblem. Flyreisene våre utgjør over halvparten av klimaeffekten fra reisene våre. Noen få flyturer årlig tilsvarer alle bilturer. Vi mener flyselskapene må betale den prisen forurensingen har for samfunnet vårt. At det ikke skal være gratis å forurense, er til og med Høyrefolk enige med oss i. Derfor støtter vi regjeringens flyseteavgift, og ønsker å øke den for å bremse veksten i flytrafikken, og samtidig skaffe penger til utbygging av grønn transport.  De som bor steder der det ikke finnes et reelt alternativ blir tatt hensyn til med vår politikk.  Flyseteavgiften vi ønsker å innføre er langt lavere (150 kroner) på turer til Nord-Norge enn på turer mellom Oslo og Bergen (300 kroner).

Flyreiser gir mye klimagassutslipp, derfor er det sjelden De Grønne legger møter til steder hvor selv miljøengasjerte må velge fly. Sist vi hadde et stort møte i Nord-Norge var i 2009, da landsmøtet vårt ble holdt i Lofoten. Det grønne skiftet skal også skje i Nord-Norge, og Narvik har i tillegg en av Norges travleste havner og er knutepunkt for en rekke handelsvarer.  Av og til har vi behov for møter utenfor de aller største byene. Det bør være en selvfølge for et landsdekkende parti. Og av og til må selv en grønn politiker fly.

God miljøpolitikk handler om å gjøre det lettere for alle å leve miljøvennlig.  Miljøvern handler om å legge til rette for samfunnet vi vil ha i fremtiden, og at alle bidrar med det de kan. Det er derfor vi engasjerer oss - for å forandre. Det kommer både jeg og De Grønne til å fortsette med.