hits

200 ganger flere enslige mindrerige til Norge enn til Frankrike i fjor

 

Oslo 20130824.
Mazyar Keshvari, tredjekandidat for Frp i Oslo, holder appell i Spikersuppa i lrdag.
Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

 

Av: Mazyar Keshvari, innvandringspolitisk talsmann for Frp

Den siste uken har det vrt mye diskusjon rundt Sylvi Listhaugs klare signaler og strenge asylpolitikk. Jeg vil samtidig ppeke at FrPs asylpolitikk er grunnleggende og solid faktabasert noe som blant annet illustreres av ny statistikk fra Eurostat.

Tall fra Eurostat om antall enslige mindrerige asylskere fordelt etter land viser en ekstrem skjevfordeling som en sjelden ser i statistikk. 43 prosent av alle enslige mindrerige som kom til EU eller Norge i 2015 kom til to av Europas minste land lengst mot nord, Sverige og Norge. I 2015 mottok Sverige og Norge henholdsvis 35 000 og 5 500 enslige mindrerige asylskere, til tross for at vi tilsammen har under tre prosent av folketallet. Sverige mottok alene 40 prosent av alle enslige mindrerige som kom til EU i fjor, men har under to prosent av folketallet.

Til sammenlikning kom det 320 enslige mindrerige til Frankrike og 3 000 til Storbritannia. Sverige mottok dermed 750 ganger flere enslige mindrerige enn Frankrike per innbygger og Norge mottok mer enn 200 ganger flere enn Frankrike. En skulle tro at de strste og mest sentrale europeiske landene som Frankrike var de mest attraktive landene for enslige mindrerige, men slik er det alts ikke.

99 prosent gutter

I tillegg viser UDIs statistikk for enslige mindrerige at hele 65 prosent kom fra kun ett land, Afghanistan. Blant disse var hele 99 prosent gutter. Fra Afghanistan, som i flge FN er et av verdens verste land med tanke p kvinners rettigheter, kom det alts knapt noen jenter. Br ikke disse tallene i seg selv f noen bjeller til ringe? Er ikke denne ekstreme skjevfordelingen en klar indikasjon p at migrasjonen av enslige mindrerige asylskere er styrt av storfamilien, ved hjelp av menneskesmuglere, til de landene som er kjent for ha de rauseste velferdsordningene i verden?

Samtidig vet vi at denne gruppen er den klart mest kostbare gruppen asylskere. En enslig mindrerig koster om lag en million kroner per r. Kostnadene knyttet til de 5 500 enslige mindrerige som kom til Norge i fjor blir dermed om lag 5 milliarder kroner per r. Til sammenlikning er hele FNs flyktninghjelp (UNHCR) sitt budsjettforslag for 2016 til flyktninger i Midtsten og Nord-Afrika p 18 milliarder kroner. Dette viser en stor skjevfordeling i ressursbruken knyttet opp mot antallet mennesker vi hjelper.

Er det etisk forsvarlig bruke s store belp p enslige mindrerige i Norge, et av verdens dyreste land, samtidig som FNs flyktninghjelp, som hjelper millioner av flyktninger over hele verden, er underfinansiert?

Jeg mener at det er uforsvarlig tilrettelegge for et system som oppmuntrer storfamiliene i Afghanistan til , ved hjelp av menneskesmuglere, sende sine barn halve jordkloden rundt til et av verdens minste land i med en helt annen kultur. Hva er det humane i et slikt system?

Klare signaler har stor betydning i asylpolitikken

Angela Merkel og Jonas Gahr Stres famse invitasjoner til verdens flyktninger om komme til Europa og Norge i fjor, viser tydelig at asylomrdet er et av de politikkomrdene hvor politiske signaler har strst konsekvenser. Derfor er jeg glad for at vi i Sylvi Listhaug har en tydelig og uredd

innvandrings- og integreringsminister som sender klare signaler.

Det er alltid vanskelig lese historier om barn som blir sendt ut av landet mot sin vilje. Allikevel m vi vre konsekvente p returer av de som ikke har beskyttelsesbehov i Norge, og vi m trre vre tydelige i debatten. For jeg er overbevist om at signaler om en strengere asylpolitikk fra Norge er en del av rsaken til at antallet enslige mindrerige asylskere er redusert fra 4.000 i perioden januar til oktober i 2015, til 279 i samme periode i r.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar