hits

Ap, slutt å svartmale!

Foto: Marit Hommedal/NTB Scapix

Av: Morten Ørsal Johansen, Oskar Grimstad og Sivert Bjørnstad, FrPs næringsfraksjon på Stortinget

Det kraftige oljeprisfallet har ført til at antall permitteringer har variert mellom 3 700 og 10 400 mennesker i måneden de to siste årene. Tall fra oktober viser imidlertid at antall mennesker som helt eller delvis mister jobben stabiliserer seg.

Den 19. juni 2014 kostet ett fat olje 115 dollar. 20. januar i år var prisen ned i 28 dollar. Dette har preget dette landets økonomi og næringsliv.

Mange mennesker som hadde trygge jobber, og var ettertraktet i arbeidslivet, har mistet inntekten sin. De økonomiske forpliktelsene er derimot ikke forsvunnet. Denne situasjonen har vært og er fremdeles krevende for mange mennesker.

Les også: Høyre har et imageproblem

Oljeprisfallet og tapte jobber i oljebransjen har partiene på venstresiden brukt til å svartmale regjeringens omstillingspolitikk og skape billig retorikk. Jonas Gahr Støres og Arbeiderpartiets ensidige kommunikasjonsstrategi er å uttrykke at det er krise i næringslivet og at denne regjeringen gjør «for lite, for sent». Vi mener det er svært ufornuftig å svartmale den økonomiske situasjonen å snakke ned næringslivet slik Ap-lederen gjør.

SSB publiserte i november tall som viser at rekordmange gründere valgte å etablere egen virksomhet i 2015. Dette er veldig positive tendenser som viser at omstillingen er i gang. Vi mener at signalene fra H/FrP-regjeringen er viktig for at flere skal tørre å starte egen bedrift, og dette viser vi gjennom en rekke tiltak. Blant annet har vi gjort vesentlige kutt i skjemaveldet og byråkratiet for å spare bedriftene for tid og penger - noe som gagner en rekke virksomheter.

Skattepolitikken er også viktig for næringslivet og vi mener derfor at det er helt nødvendig å senke skattene for å øke det norske næringslivets konkurransekraft. Hittil har denne regjeringen kuttet skattene og avgiftene med 18 milliarder kroner, og det er foreslått ytterligere skattelettelser neste år. Vi kutter også i formueskatten - noe som næringslivet har etterspurt i en årrekke.

Les også: Milliardær Ståle Kyllingstad mener Nav lyver om arbeidsledighet

Det er åpenbart at færre tør å starte bedrift i Norge dersom Ap konstant formidler krisestemning, selv om deres budskap ikke henger sammen med virkeligheten. Det er heller ikke heldig at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil øke skattene med over 10 millioner kroner. Dette kveler bedriftene og er det siste de trenger under dagens krevende situasjon.

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjettet levert langsiktige tiltak for vekst og omstilling i næringslivet og en storsatsing på samferdsel, utdanning og forskning. I tillegg har vi foreslått en målrettet tiltakspakke på 4 milliarder for å redusere arbeidsledigheten. Dette er en del av årsaken til at vi ser flere lyspunkt. I hele 14 fylker er antall helt ledige lavere enn på samme tid i fjor.

Negative trender ser ut til å flate ut. Frem til og med juli har antallet permitterte sunket og stabilisert seg samt holdt seg under 6 000 personer tre måneder på rad - nær halvparten av toppen i mars. I august måned gikk også arbeidsledigheten i Norge ned med 1 000 personer ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Flere er imidlertid delvis permitterte og det er en rekke som er på tiltak for å komme tilbake i full jobb. Selv om det går bedre i mange fylker er situasjonen fremdeles utfordrende på Sør- og Vestlandet - der ledigheten er høyere enn på samme tid i fjor. Basert på NAVs hovedtall for oktober, har utviklingen de tre siste månedene vært en nedgang i antall helt ledige i Rogaland, flatt i Hordaland og en økning i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Vi kan ikke si helt sikkert at bunnen er nådd, men vi ser at flere piler peker i riktig retning. Det er mye arbeid som gjenstår for å få flere i arbeid og det er viktig at vi som politikere er optimistiske og fortsetter å jobbe for å nå lyset i tunnelen. For å komme i mål må vi i motsetning til Arbeiderpartiet svare med politikk - ikke retorikk.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar