hits

Surmuling og løgner fra Høyre i boligdebatten

kommentarer

Av Victoria Marie Evensen (Ap)

Leder for byutviklingskomiteen i Oslo bystyre

Nestleder, Arbeiderpartiets bystyregruppe

Handlingslammet er ukens moteord i Høyre. Pia Farstad von Hall mente byrådet er handlingslammet i DN 29/10-16. 02/11-16 mener Mudassar Kapur det samme i Nettavisen. Hvis noen skulle være i tvil: Det er boligbygging det gjelder. Kapur viser til Arbeiderpartiets valgløfter og skriver «Raymond Johansen gikk høyt på banen og lovet å doble boligbyggingen. Fasiten er at Ap somler og har ikke levert på hva de lovet.»

Høyre har et mildt sagt lemfeldig forhold til fakta og jeg benytter derfor anledningen til å gjøre rede for tingenes faktiske tilstand.  

Hittil i år har bystyret i Oslo så langt i år har regulert 2600 boliger. Dette tallet viser hva som er vedtatt i bystyret, ikke hva som er fremmet av byrådet. For byrådet har fremmet saker tilsvarende ca. 15.000 boliger. Oslo Høyre har for øvrig har stemt for lavere antall boliger i en rekke saker. Aslakveien 20 - 28, Konows gate 101 ? 103 og Hovseterveien 70 -72 kan nevnes som eksempler på saker der Høyre har funnet det mindre viktig å sørge for økt boligbygging enn de gir inntrykk av i media.

Hva klarte Høyre i byråd?

Det kan også nevnes at tallet 2600 er godt over hva Høyre selv fikk til i byråd i et gjennomsnittlig år. 2600 er antallet det Arbeiderpartiledede byrådet har fått gjennomslag for i bystyret hittil i år. Altså per 1. oktober. 2016 er fortsatt ikke avsluttet, men hvis vi sammenligner med 2011, 2012, 2013 og 2014 er dette likevel over hva Høyre fikk til i et vanlig år.

I 2013 klarte Høyre bare 1635 boliger for eksempel. I 2014 nådde man 1758. Valgkampåret 2015 ga oss 5658 vedtatte regulerte boliger. Men 2015 alene gir ikke Oslo Høyre grunn til å slå seg på brystet. For sannheten er at i Høyres Oslo regulerte man kun omtrent halvparten av det årlige behovet.

13.000 boliger ligger på vent. Vi kan vedta dem.

I skrivende stund ligger det boligsaker med potensial for ca. 13.000 boliger i byutviklingskomiteen i Oslo. Byrådet har altså avgitt saker med potensial for 13.000 boliger til komiteen. Områdeplanen for Gjersrud-Stensrud med 10.000 mulige boliger er en av disse sakene og en fantastisk mulighet for Oslo.

Komiteen har ikke bare store områdeplaner til behandling i disse dager. Brobekkveien 52-64 på Vollebekk må nesten trekkes frem. Her har OBOS og Aspelin Ramm kommet med et flott prosjekt som vil gi 850 nye boliger. Byrådet har lagt på ekstra etasjer og tilført ytterligere ca. 25 boliger. Samlet snakker vi altså om ca. 875 boliger. Med Furusetreguleringen får byen et sted mellom 1600 og 2300 nye boliger. Mange andre saker kunne også vært nevnt. Ap, MDG og SV er klare til å behandle sakene som ligger i komiteen før jul.

Byrådet jobber også med Hovinbyen, og her har vi oppjustert potensialet for boligbygging fra tidligere anslåtte 27.000 boliger, til opp mot 40.000 nye boliger. Det vil altså si 13.000 flere boliger i dette området. I tillegg er Filipstad og andre saker på gang. I sum utgjør disse sakene mange, mange tusen boliger.  Er det å være handlingslammet?

Etatsjef Ellen de Vibe kunne fortelle til DN 29.10.16 at det i tredje kvartal har blitt godkjent like mange boliger som i hele fjor. Antallet igangsatte boliger hittil i år er 3678.  For hele fjoråret ble tallet 3256. Antallet godkjente boenheter er per 1. oktober 3461 mot 3902 i hele 2015. Er dette å somle?

Plan- og bygningsetaten har også fått i oppgave å mer målrettet følge opp boligsaker. Byrådets hurtigarbeidende boligvekstutvalg som skal komme med forslag til hvordan man kan øke tempoet i boligbyggingen, har kommet med flere forslag allerede. De foreslår blant annet at byrådet umiddelbart senker krav til bilparkering i alle områder i Oslo og mener at Plan- og bygningsetaten må prioritere større prosjekter (det vil si over 100 boliger). Byrådet har også startet et arbeid med en ny eiendomsstrategi, som kan danne grunnlag for en mer aktiv rolle for kommunen som tilrettelegger og pådriver for utvikling i nye områder.

Å bygge nok boliger er Oslos viktigste byutviklingsoppgave!

Dessuten foreslår byrådet i oslobudsjettet å styrke byutviklingssektoren med 10 millioner kroner i 2017, og deretter 20 millioner kroner årlig for å sikre økt saksbehandlingskapasitet i boligsaker og i kommunens egen arealplanlegging. I den grad det skulle være tvil: Det vil føre til at enda flere boligsaker fremmes for bystyret.

Vi mener at å bygge nok boliger er Oslos viktigste byutviklingsoppgave. Og det handler ikke bare om tallenes tale. Det handler om folk. Om de som bor her og de som skal bo her. Om livsløpet. Om byen med plass til alle. For Oslo skal være byen for de mange, ikke byen for de få.

Derfor er det Arbeiderpartiledede byrådet er godt i gang med å levere på valgløftene, mens Høyre surmuler i media. Jeg anbefaler Høyre fremover å bidra konstruktivt til å få boligprosjekter gjennom i bystyret. Med 13.000 boliger på vent i komiteen kan nemlig være klokt å endre taktikk.